Öğretmen Karar Katılma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Alanoglu, M., & Demirtas, Z. (2019). A study on developing Teacher Participation in Decision-Making Scale. International Online Journal of Educational Sciences, 11(2), 244-253.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Müslim ALANOĞLU
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

My view is taken about what the methods to be used in exams should be

My view is taken about the running of school canteen.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5 li likert (hiçbir zaman” (1), “nadiren” (2), “bazen” (3), “çoğunlukla” (4) ve “her zaman” (5) )
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır. Alınabilecek puan 10 ile 50 arasında değişmektedir

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Düşük puanlar karara katılımın düşük olduğunu yüksek puanlar öğretmenlerin karara katılma düzeyinin yüksek olduğunu gösterir

Geçerlik: 

KMO değeri = .84, Bartlett küresellik testi= 2531,08 (df=91; p=.000) olarak hesaplanmıştır. Toplam varyansın %72.73’ünü açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçek geneli için Cronbach Alpha (α) iç tutarlık katsayısı .85, Zümre Kararları Boyutu için .86, Okul Yönetimi Boyutu için .77 ve Öğrenci İşleri ve Akademik Kararlar Boyutu için ise .81 olarak hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi