Öğretmen Adayları için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya Atanma Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Erol, Mustafa ve Fatih Özdemir. “Öğretmen Adayları İçin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya Atanma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi”. ulakbilge, 50 (2020 Temmuz): s. 742–753. doi: 10.7816/ulakbilge-08-50-02

DOI: 
doi: 10.7816/ulakbilge-08-50-02
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mustafa Erol
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

25 madde
M1Doğuda öğretmen olacağımı düşündükçe strese girerim ,855
M2 Doğuya atanacak olma düşüncesi sınav hazırlık sürecinde beni strese sokar ,828

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Lütfen aşağıdaki ifadeleri okuduktan sonra kendinizi değerlendirip sizin için en uygun seçeneği "1 den 7 ye" kadar işaretleyiniz (1-Hiç Katılmıyorum; 7- Tamamen Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

1- Hiç Katılmıyorum; 7- Tamamen Katılıyorum

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Toplam puanlar

Geçerlik: 

Ölçeğin yapısını ortaya koymak için kapsam ve görünüş geçerliği (Uzman görüşü. kapsam geçerlik indeksi), Açımlayıcı Faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için madde analizi (Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı), testin bütününe yönelik analizler (Ölçme aracının standart sapması. varyansı, ortalama güçlük düzeyi, standart hatası) ve iç tutarlılık katsayıları (Cronbach α) teknikleri kullanılmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi