Öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Karayağız-Muslu, G., Baybek, H., Tozak- Yıldız, H. ve Kıvrak, A. ( 2015). Öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeği'nin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2(3), 1-12. doi: 10.17371/UHD.2015310844

DOI: 
10.17371/UHD.2015310844
Sorumlu Yazar: 
Gonca KARAYAĞIZ MUSLU
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= hiçbir zaman böyle değildir - 5= her zaman böyledir)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Her bir maddeyi değerlendirirken (a) veya (b) seçeneğini seçerek işaretleyen uzmanların sayısı toplam uzman sayısına bölünerek her maddeye ilişkin KGI elde edilmiştir (Yurdagül, 2005:1-6). Kapsam geçerliği için 10 öğretim üyesinin, ölçek maddelerini değerlendirmelerine göre, maddelerin KGI 0.80–1.00 arasında değişmiş, tüm ölçek maddeleri için KGI’i 0.99 bulunmuştur

Çeviri Süreci: 

Öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Ölçeği’nin Türkiye’deki geçerlik ve güvenirlik sınamasında, ölçeğin dil geçerliği için, ölçek İngilizce metni, içlerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, kadın sağlığı ve doğum hemşireliği alanında uzman ve her iki dili de iyi bilen öğretim üyelerinin bulunduğu on kişilik akademik bir grup tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Yapılan on değişik çeviri, ilk çeviriyi yapan grubun dışındaki üç kişilik başka bir gruba verilerek ölçeği İngilizce’ye çevirmeleri istenmiştir

Geçerlik: 

Geçerlik çalışmasında doğrulayıcı faktör analizi sonucunda dörtlü faktör yapısının ölçeğe uygun olduğu belirlenmiştir. Açıklayıcı faktör analizinde dört faktörün toplam varyansın %44’ünü açıkladığı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizlerinde ölçeğin ‘bilgi’ alt boyut Cronbach alfa değeri 0.70, ‘tutum’ alt boyutu Cronbach alfa değeri 0.60, ‘gelecekte kullanım’ alt boyutu Cronbach alfa değeri 0.80 ve ‘uygulama’ alt boyutu Cronbach alfa değeri 0.77 olarak bulunmuştur. Madde analizine göre ölçek madde-toplam puan korelasyon katsayılarının 0.28-0.64 arasında olduğu belirlenmiştir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Validity And Reliability Of The Turkish Version Of Knowledge, Attitude And Behaviors Of Nursing Students Towards Evidence Based Nursing Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi