Öğrenci Velilerine Yönelik Teknolojiye Karşı Direnç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Özdemir, O., ve Celayir, E . (2020). Öğrenci Velilerine Yönelik Teknolojiye Karşı Direnç Ölçeği. Trakya Eğitim Dergisi, 10(3), 614-631. https://doi.org/10.24315/tred.551325

DOI: 
https://doi.org/10.24315/tred.551325
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Emine Celayir
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

25 maddeden oluşan ölçekte örnek sorular.
1. madde Teknolojik aletlerin çabuk bozulduğunu düşünüyorum.
6. madde Teknolojik aletlerin kullanımı benim için zordur.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert tipi (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

ölçekten alınabilecek en yüksek puan 125 en düşük puan 25'dir. ters kodlanmış maddeler bulunmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Araştırma ilk olarak açımlayıcı faktör analizi için 161 bireye uygulanmış ve analizler sonucunda 4 madde ölçekten çıkarılarak 7 faktörlü, 28 maddeli ölçek, 305 öğrenci velisine doğrulayıcı faktör analizi için uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 3 maddenin standardize edilmiş regresyon katsayısının ,70 değerinin altında olduğu görülmüş ve bu maddeler ölçek dışında bırakılmıştır. Daha sonra doğrulayıcı faktör analizi tekrarlanmış ve sonucundaki uyum indeksleri incelendiğinde ölçeğin doğrulandığı belirlenmiştir. (χ2=471,237, GFI=,90, AGFI=,86, CFI=,90, RMSEA=,05 ve RMR=,08).

Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi tekrarlanmış ve sonucundaki uyum indeksleri incelendiğinde ölçeğin doğrulandığı belirlenmiştir (χ2=471,237, GFI=,90, AGFI=,86, CFI=,90, RMSEA=,05 ve RMR=,08).

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlığını belirlemek amacıyla Cronbach Alpha değeri hesaplanmış ve ,85 bulunmuştur

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi