Milli Değerlerin Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Çetin, Ş. (2015). Milli Değerlerin Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği (MDÖTÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 10(11), 447-460. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8631

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8631
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Şaban Çetin
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2 alt boyut ve 16 maddeden oluşmaktadır.
Milli Değerlerin Öğretimini Önemseme : ".Milli değerler öğretilecekler içerisinde en önceliklisidir.
Milli Değerlerin Öğretimini Değerli Bulma :" Milli değerlerin öğretiminin bir işe yarayacağını zannetmiyorum."

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

RMSEA 0.062 SRMR 0.043 GFI 0.91 AGFI 0.89 NFI 0.91,CFI 0.95 RFI 0.90

Güvenirlik: 

Her bir sorunun varyansına dayalı olarak hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.93’dür. Alt faktörlerden elde edilen iç tutarlık katsayıları sırasıyla .88, .89 olarak belirlenmiştir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi