Matematiksel Gelişim Bilgi (MGB) Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Yıldırım Hacıibrahimoğlu, B & Akman, B. (2021). Evaluating Turkish preschool teachers’ knowledge of early mathematical development. Early Years, 1-15. https://doi.org/10.1080/09575146.2021.1948506

DOI: 
https://doi.org/10.1080/09575146.2021.1948506
Sorumlu Yazar: 
Binnur Yıldırım Hacıibrahimoğlu
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Madde sayısı: 15

Selin 1’den 10’a sırasıyla sayıları söyler (ör., “1, 2, 3, 4, 5, 6, …).
Selin 1’den 13’e sırasıyla sayıları söyler (ör., “1, 2, 3, 4, 5, 6, …).
Aynı
Bilmiyorum

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Doğru yanıt verilen sorulara “1” puan, yanlış yanıt verilen ve boş bırakılan sorulara “0” puan
Ölçeğin Puanlaması: 

Alınabilecek en yüksek puan 15, en düşük puan 0’ dır

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Birinci ve ikinci seçenek, okul öncesi dönem çocukları için sayma, eşleme ya da karşılaştırma gibi matematiksel beceri ifadelerini, üçüncü seçenek “Aynı”, dördüncü seçenek ise “Bilmiyorum” ifadesini içermektedir. Ankette katılımcıdan, birinci ve ikinci seçeneği inceleyerek okul öncesi dönem çocuğunun öğrenmesi gereken ilk matematik becerisini içeren seçeneği işaretlemesi istenmektedir. Eğer katılımcı, her iki seçeneğin de aynı kolaylıkta ya da aynı zorlukta olduğunu düşünüyorsa “Aynı”, her iki seçeneğe ilişkin bir bilgisi yoksa “Bilmiyorum” seçeneğini işaretleyecektir.

Geçerlik: 

Matematiksel Gelişim Bilgi anketinin, geçerlik çalışması kapsamında madde güçlük indeksleri ve madde ayırıcılığı incelenmiştir.Madde güçlük indekslerinin 0.042-0.708 aralığında değiştiği görülmektedir. Bu çalışmadaki 13 madde çok iyi ayırıcı, 2 madde (5 ve 17 numaralı maddeler) orta düzey ayırıcıdır. 5 maddenin ise (7, 8, 14, 18 ve 19 numaralı maddeler) bu çalışma grubu için ayırıcılığı çok düşük, kullanılmaması gerekli maddeler olduğu görülmektedir

Güvenirlik: 

Testin güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla KR-20 katsayısı ile iki yarı güvenirliği hesaplanmıştır. 20 madde için hesaplanan katsayı 0.748’dir. Testten 5 madde çıkarıldıktan sonra kalan 15 madde için hesaplanan KR-20 katsayısı 0.795 olarak bulunmuştur. Testin iki yarı güvenirliği 0.787 olarak hesaplanmıştır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Knowledge of Mathematical Development
Orijinal Kaynak Türü: 
Tez
Orijinal Kaynak/Referans: 

Platas, L. M. 2008. “Measuring Teachers’ Knowledge of Early Mathematical Development and Their
Beliefs about Mathematics Teaching and Learning in the Preschool Classroom.” PhD diss.,
University of California.
Platas, L. M. 2014. “Knowledge of Mathematical Development Survey: Testing the Validity and
Reliability of the Survey and Interpreting Its Results.” Dialog 17: 1.

DOI: 
https://www.proquest.com/docview/304695741?accountid=25084
Orijinal Form Geçerlik: 

Orjinal çalışmada, anketin yapı ölçmediğini, iyi tanımlanmış ve yapılandırılmış içerik alanına sahip olduğunu, bu nedenle kapsam geçerliğinin en uygun geçerlik yöntemi olduğunu açıklamıştır (Platas, 2008, sayfa 50).

Orijinal Form Güvenirlik: 

anketin güvenirliği Cronbach alfa katsayısı ile belirlenmiştir. Ölçme aracının Cronbach alfa katsayısı .77 bulunmuştur (Platas, 2014; Platas, 2008).

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi