Küreselleşmenin Spor Bilimlerinde Etkilerine Yönelik Görüşler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Akdağcık, I.U., & Temel, A. (2022). Development of the opinions on the effects of globalization in sports sciences scale. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 10(2), 335-345. http://dx.doi.org/10.17478/jegys.1132112

DOI: 
http://dx.doi.org/10.17478/jegys.1132112
Sorumlu Yazar: 
Ahmet Temel
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1. Piyasa yönelimi ve rekabet, öğretim programlarını, süreç ve yöntemlerini belirlemektedir.
2. Öğretim programları ve yöntemleri, iş gücü gereksinimine yanıt verecek şekilde düzenlenmektedir.
3. Öğrenciler bilimsel projelerde görev almaya yönlendirilmektedir.
4. Öğretim sürecinde verimlilik ve etkililik esas alınmaktadır.
5. Öğretim programları, yöntem ve tekniklerindeki değişim ve çeşitlilik artmaktadır.
6. Öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini planlamaları ve yönetmeleri esas alınmaktadır.
7. Program içeriklerinde uluslararası düzeyde standartlaşma ve kredi transferi çalışmaları artmaktadır.
8. Yönetsel kararlara (demokratik karar verme süreçlerine) katılım arttırılmaktadır.
9. Uzun ve kısa dönemli gelişim planları (Stratejik Plan) yapılmakta ve uygulanmaktadır.
10. Kalite geliştirme uygulamaları artmaktadır.
11. Yönetimde etkililik ve verimliliğin temel alınmaktadır.
12. Yönetsel ve mali özerklik artmaktadır.
13. Bilgi kaynağı olarak internetten ve online veri tabanlarından yararlanma artmaktadır.
14. Teknoloji destekli öğrenme ve öğretme olanakları artmaktadır.
15. Teknoloji ve bilgi yönetimi önem kazanmaktadır.
16. Bilgisayar ve bilgi teknolojileri yardımıyla araştırma süreçleri hızlanmaktadır.
17. Personelin teknoloji kullanma bilgi ve becerileri geliştirilmektedir.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
1= Kesinlikle Katılmıyorum - 5= Kesinlikle Katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

5’li likert tipindeki ölçekten alınabilecek toplam puan 17 ile 85 arasında değişmektedir. Ölçek puanları toplam puan üzerinden derecelendirildiğinde 17-30 puan arası hiç, 31-44 puan arası az, 45-58 puan arası orta, 59-72 puan arası oldukça ve 72-85 puan aralığın çok fazla gözlenebilir küreselleşmenin etkileri olduğu söylenebilir. Aritmetik ortalama üzerinden 1,00-1,79 puan arası hiç, 1,80-2,59 puan arası az, 2,60-3,39 puan arası orta, 3,40-4,19 puan arası oldukça ve 4,20 puan üzerinin çok küreselleşme etkilerinin olduğu söylenebilir. Ölçekten alınan yüksek puanlar öğretme-öğrenme, yönetim ve teknoloji açısından olumlu değerlendirilmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

5’li likert tipindeki ölçekten alınabilecek toplam puan 17 ile 85 arasında değişmektedir. Ölçek puanları toplam puan üzerinden derecelendirildiğinde 17-30 puan arası hiç, 31-44 puan arası az, 45-58 puan arası orta, 59-72 puan arası oldukça ve 72-85 puan aralığın çok fazla gözlenebilir küreselleşmenin etkileri olduğu söylenebilir. Aritmetik ortalama üzerinden 1,00-1,79 puan arası hiç, 1,80-2,59 puan arası az, 2,60-3,39 puan arası orta, 3,40-4,19 puan arası oldukça ve 4,20 puan üzerinin çok küreselleşme etkilerinin olduğu söylenebilir. Ölçekten alınan yüksek puanlar öğretme-öğrenme, yönetim ve teknoloji açısından olumlu değerlendirilmektedir.

Geçerlik: 

Yapı geçerliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda toplam varyansın %71,588’ini açıklayan 17 madde ve 3 faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Bu faktörler; öğretme-öğrenme süreçleri, yönetim ve teknoloji olarak isimlendirilmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçlarına göre (χ2/sd: 2,63; RMSEA: .06; PGFI: .69; PNFI: .79; GFI: .92; AGFI: .90; IFI: .96; TLI: .95; NFI: .94; CFI: .96) ölçek kabul edilebilir uyum değerlerine sahiptir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .94 olarak hesaplanmıştır. Test tekrar test analizinde pozitif yönlü .83 ilişkili bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi