Kültürlerarası Psikolojik Sermaye Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Dinç, M., Akçakanat, T. ve Uzunbacak, H. H. (2019). Kültürlerarası psikolojik sermaye ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. EKEV Akademi Dergisi, ICOAEF Özel Sayısı, 263-282. doi: 10.17753/Ekev1073

DOI: 
http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1073
Sorumlu Yazar: 
Mehmet Dinç
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-

Orijinal Form

Orijinal Kaynak/Referans: 

Dollwet, M., ve Reichard, R. (2014). Assessing cross-cultural skills: Validation of a new measure of cross-cultural psychological capital. The International Journal of Human Resource Management, 25(12), 1669-1696.