TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Kültürel Yeterlilik Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Dığrak, E. & Tezel, A. (2022). Validity And Reliability of the Turkish Version of the Cultural Competence Assessment Tool in Nursing Students. Clinical and Experimental Health Sciences, 12(2), 486-492. https://doi.org/10.33808/clinexphealthsci.985965


Geliştiren/Uyarlayan
Ayfer TEZEL, Ebru DIĞRAK


Yıl
2022


Kaynak Adı
Validity And Reliability of the Turkish Version of the Cultural Competence Assessment Tool in Nursing Students


Dergi
Clinical and Experimental Health Sciences


Cilt
12


Sayı
2


Sayfa Aralığı
486-492


Link:
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1937267


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
https://doi.org/10.33808/clinexphealthsci.985965


Sorumlu Yazar
Ebru Dığrak


İletişim
ebrudigrak@gmail.com


Alt Boyutlar
Kültürel Bilgi, Kültürel Duyarlılık, kültürel farkındalık, Kültürel Uygulama


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

4 alt boyut ve her alt boyut 10 sorudan oluşmaktadır.
Alt boyutları ve Kültürel Yeterliliği değerlendirmektedir.


Kimlere Uygulanabilir
3. ve 4. sınıf hemşirelik öğrencileri


Derecelendirme
Ölçek maddelerinde “kesinlikle katılıyorum” yanıtı 5 puan, “katılıyorum” yanıtı 4 puan, “katılmıyorum” yanıtı 2 puan ve “kesinlikle katılmıyorum” yanıtı 1 puan olarak hesaplanmaktadır.


Ölçek Puanlaması

Ölçeğin belirli bir skor çizelgesi ile dört boyut (kültürel farkındalık, kültürel bilgi, kültürel duyarlılık, kültürel uygulama) için puanlama yapılarak kültürel yeterlilik düzeyi belirlenmektedir.
Ölçekten toplam 40 puan alınabilir. Puanlama sistemine göre;
Kültürel yeterli
Kültürel güvenli
Kültürel Farkında
Kültürel Yetersiz seviyeleri belirlenmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Veriler SPSS 20.0 for Windows ve AMOS 23.0 kullanılarak analiz edildi. Sosyo-demografik veriler uygun olduğu şekilde frekanslar, ortalamalar ve aralıklar kullanılarak analiz edildi.


Çeviri Süreci

Özgün ölçeğin İngilizce formu dil eşdeğerliğini sağlamak için, alanında uzman olan en az üç kişiden oluşan bir ekip oluşturulmuştur. Ekip tarafından ölçek İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çevrilmiş ve dğerlendirmeleri yapılmıştır.


Geçerlik

Ölçeğinin geçerlik analizinde; dil geçerliği, içerik geçerliği, yapı geçerliği ve ölçek tepki yanlılığı değerlendirilmiştir.
Ölçeğin dil geçerliği sağlandıktan sonra içerik geçerliğinin sağlanması için konusunda biri Antropolpji alanında olmak üzere sekiz uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Ölçek uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenmiştir.
Ölçeğin yapı geçerliliği açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmıştır.


Güvenirlik

Ölçeğinin güvenirliği, zamana göre değişmezlik ve iç tutarlılık analizi ile belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Cultural Competence Assessment Tool (CCATool)


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

https://eprints.mdx.ac.uk/21/
Promoting cultural competence in health care through a research based intervention in the UK.
Papadopoulos, Irena ORCID logo, Tilki, Mary and Lees, Shelley


Orijinal Ölçek Yazarlar
Irena Papadopoulos, Mary Tilki, Shelley Lees


Orijinal Ölçek Yıl
2004


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Promoting cultural competence in health care through a research based intervention in the UK.


Orijinal Ölçek Link:
https://eprints.mdx.ac.uk/21/


Orijinal Ölçek Dergi
Diversity in Health and Social Care


Orijinal Ölçek Cilt
1


Orijinal Ölçek Sayı
2


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
107-115


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi