TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Kültürel Yeterlilik Değerlendirme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1937267


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Dığrak, E. & Tezel, A. (2022). Validity And Reliability of the Turkish Version of the Cultural Competence Assessment Tool in Nursing Students. Clinical and Experimental Health Sciences, 12(2), 486-492. https://doi.org/10.33808/clinexphealthsci.985965


Geliştiren/Uyarlayan: Ayfer TEZEL, Ebru DIĞRAK


Yıl: 2022


Kaynak Adı: Validity And Reliability of the Turkish Version of the Cultural Competence Assessment Tool in Nursing Students


Dergi: Clinical and Experimental Health Sciences


Cilt: 12


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 486-492


DOI: https://doi.org/10.33808/clinexphealthsci.985965


Sorumlu Yazar: Ebru Dığrak


İletişim: ebrudigrak@gmail.com


Alt Boyutlar: Kültürel Bilgi, Kültürel Duyarlılık, kültürel farkındalık, Kültürel Uygulama


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

4 alt boyut ve her alt boyut 10 sorudan oluşmaktadır.
Alt boyutları ve Kültürel Yeterliliği değerlendirmektedir.


Kimlere Uygulanabilir: 3. ve 4. sınıf hemşirelik öğrencileri


Derecelendirme: Ölçek maddelerinde “kesinlikle katılıyorum” yanıtı 5 puan, “katılıyorum” yanıtı 4 puan, “katılmıyorum” yanıtı 2 puan ve “kesinlikle katılmıyorum” yanıtı 1 puan olarak hesaplanmaktadır.


Ölçek Puanlaması:

Ölçeğin belirli bir skor çizelgesi ile dört boyut (kültürel farkındalık, kültürel bilgi, kültürel duyarlılık, kültürel uygulama) için puanlama yapılarak kültürel yeterlilik düzeyi belirlenmektedir.
Ölçekten toplam 40 puan alınabilir. Puanlama sistemine göre;
Kültürel yeterli
Kültürel güvenli
Kültürel Farkında
Kültürel Yetersiz seviyeleri belirlenmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Veriler SPSS 20.0 for Windows ve AMOS 23.0 kullanılarak analiz edildi. Sosyo-demografik veriler uygun olduğu şekilde frekanslar, ortalamalar ve aralıklar kullanılarak analiz edildi.


Çeviri Süreci:

Özgün ölçeğin İngilizce formu dil eşdeğerliğini sağlamak için, alanında uzman olan en az üç kişiden oluşan bir ekip oluşturulmuştur. Ekip tarafından ölçek İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çevrilmiş ve dğerlendirmeleri yapılmıştır.


Geçerlik:

Ölçeğinin geçerlik analizinde; dil geçerliği, içerik geçerliği, yapı geçerliği ve ölçek tepki yanlılığı değerlendirilmiştir.
Ölçeğin dil geçerliği sağlandıktan sonra içerik geçerliğinin sağlanması için konusunda biri Antropolpji alanında olmak üzere sekiz uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Ölçek uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenmiştir.
Ölçeğin yapı geçerliliği açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmıştır.


Güvenirlik:

Ölçeğinin güvenirliği, zamana göre değişmezlik ve iç tutarlılık analizi ile belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Cultural Competence Assessment Tool (CCATool)


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

https://eprints.mdx.ac.uk/21/
Promoting cultural competence in health care through a research based intervention in the UK.
Papadopoulos, Irena ORCID logo, Tilki, Mary and Lees, Shelley


Orijinal Ölçek Yazarlar: Irena Papadopoulos, Mary Tilki, Shelley Lees


Orijinal Ölçek Yıl: 2004


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Promoting cultural competence in health care through a research based intervention in the UK.


Orijinal Ölçek Link: https://eprints.mdx.ac.uk/21/


Orijinal Ölçek Dergi: Diversity in Health and Social Care


Orijinal Ölçek Cilt: 1


Orijinal Ölçek Sayı: 2


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 107-115


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi