Kültürel Yeterlilik Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Dığrak, E. & Tezel, A. (2022). Validity And Reliability of the Turkish Version of the Cultural Competence Assessment Tool in Nursing Students. Clinical and Experimental Health Sciences, 12(2), 486-492. https://doi.org/10.33808/clinexphealthsci.985965

DOI: 
https://doi.org/10.33808/clinexphealthsci.985965
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ebru Dığrak
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

4 alt boyut ve her alt boyut 10 sorudan oluşmaktadır.
Alt boyutları ve Kültürel Yeterliliği değerlendirmektedir.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Ölçek maddelerinde “kesinlikle katılıyorum” yanıtı 5 puan, “katılıyorum” yanıtı 4 puan, “katılmıyorum” yanıtı 2 puan ve “kesinlikle katılmıyorum” yanıtı 1 puan olarak hesaplanmaktadır.
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçeğin belirli bir skor çizelgesi ile dört boyut (kültürel farkındalık, kültürel bilgi, kültürel duyarlılık, kültürel uygulama) için puanlama yapılarak kültürel yeterlilik düzeyi belirlenmektedir.
Ölçekten toplam 40 puan alınabilir. Puanlama sistemine göre;
Kültürel yeterli
Kültürel güvenli
Kültürel Farkında
Kültürel Yetersiz seviyeleri belirlenmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Veriler SPSS 20.0 for Windows ve AMOS 23.0 kullanılarak analiz edildi. Sosyo-demografik veriler uygun olduğu şekilde frekanslar, ortalamalar ve aralıklar kullanılarak analiz edildi.

Çeviri Süreci: 

Özgün ölçeğin İngilizce formu dil eşdeğerliğini sağlamak için, alanında uzman olan en az üç kişiden oluşan bir ekip oluşturulmuştur. Ekip tarafından ölçek İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çevrilmiş ve dğerlendirmeleri yapılmıştır.

Geçerlik: 

Ölçeğinin geçerlik analizinde; dil geçerliği, içerik geçerliği, yapı geçerliği ve ölçek tepki yanlılığı değerlendirilmiştir.
Ölçeğin dil geçerliği sağlandıktan sonra içerik geçerliğinin sağlanması için konusunda biri Antropolpji alanında olmak üzere sekiz uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Ölçek uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenmiştir.
Ölçeğin yapı geçerliliği açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğinin güvenirliği, zamana göre değişmezlik ve iç tutarlılık analizi ile belirlenmiştir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Cultural Competence Assessment Tool (CCATool)
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

https://eprints.mdx.ac.uk/21/
Promoting cultural competence in health care through a research based intervention in the UK.
Papadopoulos, Irena ORCID logo, Tilki, Mary and Lees, Shelley

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi