TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

İnfertilite Stresi İle Başa Çıkma Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yilmaz, T., & Oskay, U. Y. (2016). The copenhagen multi-centre psychosocial infertility (COMPI) fertility problem stress and coping strategy scales: a psychometric validation study in turkish infertile couples. International Journal of Caring Sciences, 9(2), 452.


Geliştiren/Uyarlayan
Tülay YILMAZ, Ümran YEŞİLTEPE OSKAY


Yıl
2016


Kaynak Adı
Yilmaz, T., & Oskay, U. Y. (2016). The copenhagen multi-centre psychosocial infertility (COMPI) fertility problem stress and coping strategy scales: a psychometric validation study in turkish infertile couples. International Journal of Caring Sciences, 9(2), 452.


Dergi
International Journal of Caring Sciences


Cilt
9


Sayı
2


Sayfa Aralığı
452-462


Link:
http://www.internationaljournalofcaringsciences.org/docs/9_Yilmaz_originial_9_2.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Tülay YILMAZ


İletişim
tyilmaz@iuc.edu.tr


Ölçülen Özellikler
İnfertil Kadın ve Erkeklerde İnfertilite ile Başa Çıkma Yöntemleri


Alt Boyutlar
Aktif-mücadele etme, Aktif-yok sayma, Anlam bulma temelli, Pasif-yok sayma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

1. Gebe kadınlar ve çocuklarla birlikte olmaktan kaçınırım
2. İnsanlar gebelik ve çocuklar ile ilgili konuştuklarında ortamı terk ederim
3. Duygularımı kendime saklamaya çalışırım
4. Aklımı bu konulardan uzak tutabilmek için işe sarılırım veya başka iş yaparım

Toplam 19 madde (Tezde ayrıntılı yer almakta)


Kimlere Uygulanabilir
İnfertil Erkekler, İnfertil Kadınlar


Derecelendirme
(1=Kullanmadım, 2= Bazen kullandım, 3= Sık sık kullandım, 4= Çok sık kullandım) (1= Diğer kişilerle konuşmam 2= Sadece yakınlarımla konuşurum 3= Bildiğim çoğu kişi ile konuşurum)


Ölçek Puanlaması

1. alt boyut aktif-yok sayma başa çıkma yöntemi: Gebe kadınlar ve çocuklarla
birlikte olmaktan kaçınma gibi düşünceleri içeren '1' ile '4' arasında derecelendirilen
dörtlü likert tipinde cevaplanan dört maddeden oluşur. Dörtlü likert; kullanmadım= 1,
bazen kullandım= 2, sık sık kullandım= 3, çok sık kullandım= 4 şeklinde
sınıflandırılmıştır. Aktif-yok sayma başa çıkma yöntemi alt boyutundan alınacak puan
Madde 1, 2, 3, 4 sorularının yanıtlarının toplanması ile değerlendirilmektedir. Formül =
[Madde 1 + Madde 2 + Madde 3 + Madde 4]. Bu alt boyuttan alınacak en düşük puan
dört en yüksek puan 16 olabilir. Aktif-yok sayma başa çıkma yöntemi alt boyutundan
alınacak puanın yüksek olması bu başa çıkma yönteminin çok kullanıldığını düşük
olması ise az kullanıldığını göstermektedir.

2. alt boyut aktif-mücadele etme başa çıkma yöntemi: Duygularını ifade etmek ve
başkalarına danışmak gibi düşünceleri içeren yedi maddeden oluşur. İlk 5 soru '1' ile '4'
arasında derecelendirilen dörtlü likert tipinde cevaplanır, son iki soru '1' ile '3' arasında
derecelendirilen üçlü likert tipinde cevaplanır. Dörtlü likert; kullanmadım= 1, bazen
kullandım= 2, sık sık kullandım= 3, çok sık kullandım= 4 şeklinde sınıflandırılmıştır.
Üçlü likert ise; hiç kimseyle paylaşmam= 1, yakınlarımla paylaşırım= 2, tanıdığım çoğu
kişi ile paylaşırım= 3 şeklinde sınıflandırılmıştır. Aktif-mücadele etme başa çıkma
yöntemi alt boyutundan alınacak puan Madde 5, 6, 18, 19, 7, 8, 9 sorularının
yanıtlarının toplanması ile değerlendirilmektedir. Formül = [Madde 5 + Madde 6 +
Madde 18 + Madde 19 + Madde 7 + Madde 8 + Madde 9]. Bu alt boyuttan alınacak en düşük puan yedi en yüksek puan 26 olabilir. Aktif-mücadele etme başa çıkma yöntemi
alt boyutundan alınacak puanın yüksek olması bu başa çıkma yönteminin çok
kullanıldığını, düşük olması ise az kullanıldığını göstermektedir.

3. alt boyut pasif-yok sayma başa çıkma yöntemi: Bir mucize için umutlanmak,
yapabileceği tek şeyin beklemek olduğunu hissetmek gibi düşünceleri içeren '1' ile '4'
arasında derecelendirilen dörtlü likert tipinde cevaplanan üç maddeden oluşur. Dörtlü
likert; kullanmadım= 1, bazen kullandım= 2, sık sık kullandım= 3, çok sık kullandım=
4 şeklinde sınıflandırılmıştır. Pasif-yok sayma başa çıkma yöntemi alt boyutundan
alınacak puan Madde 10, 11, 12 sorularının yanıtlarının toplanması ile
değerlendirilmektedir. Formül = [Madde 10 + Madde 11 + Madde 12]. Bu alt boyuttan
alınacak en düşük puan üç en yüksek puan 12 olabilir. Pasif-yok sayma başa çıkma
yöntemi alt boyutundan alınacak puanın yüksek olması bu başa çıkma yönteminin çok
kullanıldığını düşük olması ise az kullanıldığını göstermektedir.

d) 4. alt boyut anlam bulma temelli başa çıkma yöntemi: İnfertilite sorununun
düzeleceğini düşünmek, başka yaşam hedefleri bulmak gibi düşünceleri içeren '1' ile '4'
arasında derecelendirilen dörtlü likert tipinde cevaplanan beş maddeden oluşur. Dörtlü
likert; kullanmadım= 1, bazen kullandım= 2, sık sık kullandım= 3, çok sık kullandım=
4 şeklinde sınıflandırılmıştır. Anlam bulma temelli başa çıkma yöntemi alt boyutundan
alınacak puan Madde 13, 14, 15 sorularının yanıtlarının toplanması ile
değerlendirilmektedir. Formül = [Madde 13 + Madde 14 + Madde 15]. Bu alt boyuttan
alınacak en düşük puan beş en yüksek puan 20 olabilir. Anlam bulma temelli başa
çıkma yöntemi alt boyutundan alınacak puanın yüksek olması bu başa çıkma
yönteminin çok kullanıldığını, düşük olması ise az kullanıldığını göstermektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik
-

Güvenirlik
-

Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
The COMPI Coping Strategy Scales


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Schmidt, L. (2006). Infertility and assisted reproduction in Denmark. Epidemiology
and psychosocial consequences. Thesis for Degree of Doctor of Medical Sciences,
University of Copenhagen, Denmark.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Lone Schmidt


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi