Hizmet Öncesi Eğitimin Yeterliğine İlişkin Öğretmen Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kozikoğlu, İ. ve Senemoğlu, N. (2018). Hizmet Öncesi Eğitimin Yeterliğine İlişkin Öğretmen Algı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 552-576.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
İshak Kozikoğlu
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

25 madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li likert
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 25 ile 125 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.)

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-