Grupla Bütünleşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Aslan, S. ve Dönmez, A. (2013). Gençlerde kimlik yönelimi, toplumsal karşılaştırma, arkadaşlara bağlılık ve grupla bütünleşme. Mülkiye Dergisi, 37(3), 141-173.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Selçuk Aslan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1. Grup üyeleri arasında olumlu bir etkileşim vardır.
2. Sosyal ilişkilerde her zaman öncelikle bu grup üyelerini tercih ederim.
3. Bu grubun bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum.

12. Bu grubun bir üyesi olarak kalmayı istiyorum.

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=Hiç Katılmıyorum-5=Tamamen Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Grupla Bütünleşme Ölçeği (GBÖ) 12 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte bir madde (6. sıradaki madde) dışındaki tüm maddeler olumlu puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 12 ve en yüksek puan 60’tır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Puanın yüksekliği grup üyesinin grupla bütünleşmeye ilişkin olumlu algısını ifade eder.

Geçerlik: 

Ölçüt geçerliği kapsamında grupla bütünleşme ile grupta kalma isteği arasındaki korelasyon incelenmiştir. Sonuçlar anlamlı, orta düzeyde ve olumlu bir ilişkinin (r= .39, p< .05) bulunduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik için, ölçeği oluşturan maddelerin Spearman-Brown iki yarı test güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve .92 olarak bulunmuştur. İç tutarlılığı gösteren Cronbach Alpha katsayısı .90’dır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi