Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Şen, Y., ve Şentürk, N. (2015). Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme süreci. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 261-282.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Yavuz ŞEN
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

24 Madde
Ölçek makalenin sonunda tablo olarak verilmiştir.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Makale içerisinde belirtilmiştir.

Güvenirlik: 

Makale içerisinde belirtilmiştir.