Erken Okuryazarlık Testi (EROT)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kargın, T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş. ve Güldenoğlu, B. (2015). Anasınıfı çocuklarına yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT) geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(3), 237-268.

Sorumlu Yazar: 
Tevhide Kargın
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

7 üst boyut ve 10 alt boyut Toplam 102 madde

1.Alıcı Dil (15 m)
2.İfade Edici Dil (15 m)
3.Genel İsimlendirme (10 m)
4.İşlev Bilgisi (10 m)
5.Harf Bilgisi (14 m)
A. Alıcı Dilde Harf Bilgisi (7 m)
B. İfade Edici Dilde Harf Bilgisi (7 m)
6.Sesbilgisel Farkındalık (32 m)
A. Uyak Farkındalığı (4 m)
B. İlk Ses Eşleştirme (4 m)
C. Son Ses Eşleştirme (4 m)
D. Cümleyi Sözcüklerine Ayırma (4 m)
E. Hece Ayırma (4 m)
F. Hece Birleştirme (4 m)
G. İlk Ses Atma (4 m)
H. Son Ses Atma (4 m)
7.Dinlediğini Anlama (6 m)

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Ölçeğe verilen doğru yanıtlar 1, yanlış yanıtlar 0 şeklinde puanlanmıştır.
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Yapılan değerlendirmelerden elde edilen veriler EROT’un geçerlik ve güvenirlik hesaplamalarının yapılabilmesi için analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgular, EROT’un 7 alt test ile erken okuryazarlık becerilerini geçerli ve güvenir şekilde ölçtüğünü göstermiştir.

Geçerlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmaları için kapsam geçerliği, yapı geçerliği, açımlayıcı faktör analizi(AFA), doğrulayıcı faktör analizi, ölçüt geçerliği ve yordama geçerliği testleri kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

EROT alt testlerinin güvenirliği için iç tutarlılık (KR-20) ve iki yarı test güvenirliği (Spearman Brown) hesaplanmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi