Eğitimcilerin Yaratıcılığa Karşı Duyarlılığı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Demirtaş, B. (2018). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık fenomenine duyarlılığı ile matematiksel düşünme becerileri arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
BERAT DEMİRTAŞ
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Yapıcı eleştiriler yoluyla öğrencilere yardım ediyor muyum?
Sadece sonuca değil öğrenme sürecine odaklanıyor muyum?

83 madde

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
4'lü Likert
Ölçeğin Puanlaması: 

32-332

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Sensitization and Self Questionnaire for Educators & Teachers (Urban, 2014) Klaus, K. Urban isimli araştırmacı tarafından eğitimcilerin; kendi yaratıcılık düzeylerini ve kendi öğretim yöntemlerinin ne derecede yaratıcılığı teşvik ettiklerini ölçebilmeleri amacı ile geliştirilmiş bir testtir. 83 maddeden ve 6 alt faktörden oluşan test 4’lü likert (asla, bazen, sık sık, çoğu zaman) tiptedir. Alt faktörler ise şu şekilde sıralanmaktadır; Iraksak düşünme ve davranma, genel bilgi ve düşünme temelli, özel (alan) bilgi temelli ve özel beceriler, odaklanma ve görev sorumluluğu, güdüler ve motivasyon. Test sonuçları ise Urban (2014)’ın oluşturduğu derecelendirmeye göre yapılacaktır.

83-130 Puan Öğretim yöntemlerinde yaratıcı düşünme ve davranmayı neredeyse hiç teşvik etmeyen eğitimciler.
131 -180 Puan Öğretim yöntemlerinde yaratıcı düşünme ve davranmayı üstünkörü-gelişigüzel teşvik eden eğitimciler.
181 - 240 Puan Öğretim yöntemlerinde yaratıcı düşünmeyi ve davranmayı teşvik eden ve çeşitli uyaranlarla bu davranışlarını güçlendirebilecek eğitimciler.
241-300 Puan Öğretim yöntemlerinde yaratıcı düşünme ve davranmayı ayrıca problem temelli düşünme konusunda öğrencilerini bağımsız çalışmaları için cesaretlendiren ve umut vadeden bir yol takip eden eğitimciler.
301-332 Puan Yaratıcılığın teşvik edilmesi konusunda tam yeterli olan eğitimciler.

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 

Cronbach Alpha katsayısı maddelerin ağırlıklı olarak puanlandırıldığı ya da dereceleme yöntemiyle puanlandığı durumlarda kullanılır (Can, 2014). Cronbach Alpha katsaysının hesaplanması için SPSS 23 programı kullanılmıştır. ve McDonald’ın (ω) omega katsayısı ise faktör yüklerinin birbirine eş olmadığı durumlarda DFA verileri doğrultusunda hesaplanan konjenerik ölçmelerde kullanılan bir katsayıdır (Mcdonald, 1985; Yurdugül, 2006).

Santos’a (1999) göre bir ölçeğin güvenilir olduğunu göstermesi için Cronbach Alpha katsayısının en az .70 olması gerekmektedir. Ayrıca Yurdugül’e (2006) göre ise McDonald’ın (ω) omega katsayısı ve Cronbach Alpha (α) katsayılarının aralıkları (ω=α) birbirine eşittir. Bu nedenle McDonald’ın (ω) omega katsayısı da Cronbach Alpha (α) aralıklarına göre değerlendirilecektir.
Öncelikle testin bütününde alınan puanlara bakarsak (ω=,97; α=,96) olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle testimizin yüksek derecede güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Alt faktörlere bakıldığında ise Iraksak Düşünme ve Davranma (ω=,91; α=,87), Genel Bilgi ve Düşünme Temelli (ω=,89; α=,86), Özel (Alan) Bilgi Temelli ve Özel Beceriler (ω=,76; α=,70), Odaklanma ve Görev Sorumluluğu (ω=,82; α=,75), Güdüler ve Motivasyon (ω=,87; α=,81) ve son olarak Açıklık ve Belirsizlik Hoşgörüsü (ω=,87; α=,84) olduğunu görmekteyiz.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
SenSel Creativity-Sensitization and Self Questionnaire for Educators
Orijinal Kaynak/Referans: 

Urban, K.K. (2014). Sensitization and Self Questionnaire for Educators & Teachers. Klausur-Verlag. ISBN: 978-3-932167-20-1

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi