Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Yazmaya Karşı Tutumlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Ayrancı, B. B., & Temizyürek, F. (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinin serbest yazma tutumlarına dair ölçek
geliştirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 704-716.

Sorumlu Yazar: 
Bilge Bağcı Ayrancı
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 19 madde üç faktörden oluşmaktadır.
Kişinin Gelişimine Yönelik (1m): Yazmanın kişisel gelişimime katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Yazının Gelişimine Yönelik (12m): Serbest yazma tekniklerine ilgi duyarım.
Dış Dünyaya Yönelik (19m): Dil kurallarını yazı çalışmalarıyla daha iyi kavradığımı düşünürüm.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 19 ile 95 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğini sağlamak için faktör analizinden faydalanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda 19 madde 3 faktörden oluşan ölçek elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik analizi için Cronbach Alfa katsayısına bakılmıştır. Ölçeğin Kişinin Gelişimine Yönelik katkı boyutunun Cronbach Alfa katsayısı 0,85, Yazının Gelişimine Yönelik boyutunun Cronbach Alfa katsayısı 0,83 ve Dış Dünyaya Yönelik boyutunun Cronbach Alfa katsayısı 0,73 olarak bulunmuştur. Ölçeğin tamamının Cronbach Alfa katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi