Değişime Direnç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Çalışkan, A. (2019). Değişime direnç: Bir uyarlama çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 237-252.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Abdullah ÇALIŞKAN
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Değişimin işimi zorlaştıracağına inanıyorum.
Değişim beni strese sokar.
Değişimin gerçekleşmesini önlemek için yollar ararım.

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert tipi (1-Hiç katılmıyorum, 5-Tamamen katılıyorum).
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekte 4 adet ters kodlu ifade vardır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Değişime Direnç Ölçeği’ nin Türkçe’ye çeviri sürecinde, Brislin ve arkadaşlarının (1973) önerdiği 5 aşamalı metod kullanılmıştır.

Geçerlik: 

Değişime Direnç Ölçeğinin yapısal geçerliliğinin test edilmesi amacıyla iki farklı örneklem grubuna ilişkin verilere Keşfedici Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Değişime Direnç Ölçeğinin güvenilirliği Cronbach Alfa testi ile hesaplanmıştır. Ölçeğinin güvenilirliğini tespit etmek maksadıyla, her iki örneklem grubu için ölçeğin bütününün ve alt boyutlarının iç tutarlılıkları hesaplanmış, iç tutarlılığa ilişkin sonuçlar, ölçeğin kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğunu göstermiştir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Resistance To Organizational Change
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Shaul Oreg (2006) Personality, context, and resistance to organizational change, European Journal of Work and Organizational Psychology, 15:1, 73-101, DOI:10.1080/13594320500451247

DOI: 
https://doi.org/10.1080/13594320500451247
Orijinal Form Geçerlik: 

Yeterli geçerlik seviyesine sahiptir.

Orijinal Form Güvenirlik: 

Yeterli güvenilirlik seviyesine sahiptir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi