TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dayanıklılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Bildiri Kitabı


Kaynak/Referans

Argon, T. & Kaya, A. (2017, 20-21-22-23 Nisan). Dayanıklılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik Çalışması (Bildiri Sunumu). 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Side-Antalya, Türkiye.


Geliştiren/Uyarlayan
Ayça Kaya, Türkan Argon


Yıl
2017


Kaynak Adı
26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Küreselleşen Dünyada Eğitim Tam Metin Kitabı


Sayfa Aralığı
213-223


Kitap Adı
Küreselleşen Dünyada Eğitim


Kaçıncı Baskı
1. Baskı


Basım Yeri
Ankara


Yayınevi
Pegem Akademi Yayıncılık


Link:
http://2017.ices-uebk.org/


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
10.14527/9786053187974


Sorumlu Yazar
Ayça Kaya


İletişim
ayca.bagmen@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Azim, Dayanıklılık, Sebat


Alt Boyutlar
Çabada Azim (4m), İlginin Sürekliliği (4m)


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

1) Yeni fikirler ve projeler bazen beni önceki fikirlerden uzaklaştırır. (İlginin Sürekliliği)
2) Engeller beni yıldırmaz. (Çabada Azim)
3) Belli bir fikre ya da projeye kısa bir süreliğine odaklanabilirim; ancak daha sonra ilgimi kaybederim. (İlginin Sürekliliği)
4) Çok çalışkan biriyim. (Çabada Azim)
5) Sık sık bir hedef belirlerim; fakat daha sonra farklı bir hedef peşinden gitmeyi tercih ederim. (İlginin Sürekliliği)
6) Tamamlanması birkaç aydan fazla süren projelere odaklanmakta zorluk çekerim. (İlginin Sürekliliği)
7) Başladığım işi bitiririm. (Çabada Azim)
8) Gayretli biriyim. (Çabada Azim)


Kimlere Uygulanabilir
TÜM ÖĞRETMENLER


Derecelendirme
“Dayanıklılık Ölçeği” 1’den (Hiç bana göre değil) 5’e (Tam bana göre) 8 maddeden oluşan, 5’li Likert tipi bir araçtır.


Ölçek Puanlaması

Bu ölçekte alınabilen en yüksek puan 5, en düşük puan 1 olarak hesaplanmaktadır. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Bu çalışmada Duckworth & Quinn (2009a) tarafından geliştirilen “Dayanıklılık Ölçeği”nin Türk kültürüne uyarlanması kapsamında dil geçerliğinin, güvenirliğinin ve faktör yapısının incelenmesi yapılmıştır. Bu bağlamda önce ölçeğin dil yönünden geçerliği sağlanmış; bu amaçla çeviri-geri çeviri ve İngilizce-Tü rkçe formların ölçümleri arasındaki Pearson Korelasyon katsayısının hesaplanması yöntemleri kullanılmıştır. Her iki yöntem de ölçeğin dilsel eşdeğerliğini karşılamıştır.


Geçerlik

Geçerlik için ilk olarak kapsam geçerliğine bakılmış; KMO değeri ve Barlett katsayısının kabul edilebilir değerden daha yüksek değerlere sahip olması nedeniyle kapsam geçerliğinin sağlandığı görülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla iki çalışma grubu kullanılmıştır. İlk çalışma grubu üzerinde AFA ve ikinci çalışma grubu üzerinde modelin doğrulanmasını test eden DFA yü rü tü lmü ştü r. Orijinal ölçek de dikkate alınarak AFA sonucu ortaya çıkan iki faktörden birine “İlginin Sürekliliği” diğerine “Çabada Azim” şeklinde isimlendirme yapılmıştır. DFA’da ölçeğin geçerliği test edilmiş, AFA sonucunda ortaya konan modelin uyum değerlerinin istenen seviyede olduğu belirlenmiştir.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliğinin tespit edilmesi amacıyla Cronbach Alpha katsayısı yöntemi, madde toplam korelasyonlarının, Alt-Üst %27’lik gruplar arasındaki farkın hesaplanması ve ölçeğin geneli ve faktörleri arasındaki ilişki yöntemlerine başvurulmuştur. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısının ve madde toplam korelasyonlarının yeterli düzeyde olduğu; Alt-Üst %27’lik gruplar arasındaki farkın anlamlı çıktığı, ölçeğin geneli ve alt boyutları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Short Grit Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Duckworth, A. L. & Quinn, P. D. (2009a). Development and validation of the short grit scale (Grit–S). Journal of Personality Assessment, 91(2), 166-174. doi:10.1080/00223890802634290


Orijinal Ölçek Yazarlar
Angela Duckworth


Orijinal Ölçek Yıl
2009


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi