Çocuklar için Özgecilik Ölçeği (ÇİÖÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Ergül, N. & Çakmak, A. (2021). Çocuklar İçin Özgecilik Ölçeği Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Social Sciences Studies Journal, 7(92), 5508-5519.

DOI: 
10.26449/sssj.3710
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Nafia ERGÜL
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1-Bir ilanda gördüğüm kayıp bir köpeğin tanımına uyan bir köpek gördüm.
a. Yaptığım işe devam ederim
b. Bir başkasına ilandaki numarayı aramasını söylerim.
c. Köpeği bulduğumu söylemek için ilandaki numarayı ararım.
9- Bir sınıf arkadaşım öğle yemeğini getirmeyi unutmuş.
a. Öğle yemeğini kafeteryadan parasını sonra ödemek koşuluyla istemesini veya bir şey satın
almasını öneririm.
b. Öğle yemeğimin bir kısmını paylaşmayı teklif ederim.
c. Yemeğime devam ederim.
17-Yanımdaki bir öğrenci diğer bir öğrenciye sınıfın soğuk olduğunu söylüyor.
a. Öğrenciye fazla olan ceketimi verir ve ders süresince giymesini teklif ederim.
b. Sıramda çalışmaya devam ederim.
c. Öğretmene sormasını söylerim.
27-Sınıf bir okul gezisine gidiyor. Otobüste hiç boş koltuk yok ve koltuğu olmayan bir öğrenciyle
kimse koltuğunu paylaşmak istemiyor.
a. Yana kayıp koltuğumu paylaşmayı teklif ederim.
b. Koltuğumu öğrenciye verir ve gidip bir arkadaşla otururum.
c. Durumu görmezden gelirim.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 

28 maddeden oluşan ve tek faktörlü yapıya sahip olan ölçekten alınabilecek en düşük puan 28 en yüksek puan 84’tür. Ölçekte, bir yanıt özgecil bir davranışı (üç puan) yansıtır, bir yanıt benmerkezli bir davranışa (bir puan) odaklanır ve üçüncü yanıt karar verme sürecinde diğerlerinden geri bildirim alma (iki puanla) davranışını yansıtır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten alınan yüksek puanlar, yüksek özgecilik düzeyine karşılık gelmektedir.

Çeviri Süreci: 

Ölçeğin çevirisi için Jacqueline Swank kişisinden e-mail yoluyla gerekli izinler alınmış ve dilsel, psikolojik ve kültürel farklılıklar nedeniyle oluşabilecek etkinin en aza indirilmesi amacıyla bir yönerge hazırlanmıştır. Ardından ölçeğin çeviri sürecine geçilmiş ve bu süreçte iki yabancı dil uzmanı ve bir alan uzmanının katılımıyla ölçek Türkçe’ ye çevrilmiştir. Daha sonra üç yabancı dil uzmanından, yapılan çeviriyi dilsel eşdeğerlik açısından incelemeleri istenmiştir. Ölçeğin yabancı dil eşdeğerliliği açısından incelenmesinin ardından Tükçe’ ye çevrilmiş maddelerin dil ve anlam yönünden uygunluğu üç Türk dili uzmanı tarafından araştırılmıştır. Çevirilerin değerlendirilmesi sürecinin ardından Türkçe’ye çevrilmiş maddelerin kapsam yönünden uygunluğu Çocuk Gelişimi alanında uzman dört öğretim üyesi tarafından araştırılmıştır. Ardından Türkçe diline hâkim farklı iki dil uzmanı tarafından ölçek geri çevrilmiştir. Son olarak Geri çevirme sürecinin ardından İngilizce alanında uzman 12 öğretmenin katılımıyla dil geçerliği süreci başlamış ve öncelikle ölçeğin orijnal hali bu öğretmen grubuna uygulanmıştır.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğini değerlendirmek için yapılan doğrulayıcı faktör analizinde uyum indeksine bakılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları incelendiğinde derecesinin serbestlik derecesine bölünmesiyle elde edilen değeri 2,549 olarak bulunmuş ve mükemmel uyum düzeyinde olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, RMSEA değeri ,062; SRMR değeri ,059 ve CFI değeri ise ,93 olarak bulunmuş ve kabul edilebilir uyum düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre ölçeğin yapı geçerliği doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısının ,871 olduğu görülmüştür. Ayrıca birinci ve ikinci uygulama sonrası elde edilen puanlar arasında da istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı (p=,298>,05), yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu (r=,712) belirlenmiştir. Test tekrar test güvenirliğinin değerlendirilmesi için sınıf içi korelasyon katsayısı incelenmiş ve ,832 olarak bulunmuştur. Cronbach alfa ve test-tekrar test sonuçlarına göre ölçeğin güvenilir olduğu görülmektedir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Altruism Scale for Children (ASC)
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Swank, J. M., Limberg, D. ve Liu, R (2019) Development of the altruism scale for children: An assessment of caring behaviors among children. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 1947-6302.

DOI: 
10.1080/07481756.2019.1667245
Orijinal Form Geçerlik: 

Çocuklar için Özgecilik Ölçeği (ASC) ve Ma ve Leung (1991) tarafından geliştirilen, 24 maddeden oluşan, iç tutarlılığı ,77, test-tekrar test güvenilirliği ,70 olan “Çocuk Özgecilik Envanteri (CAI)” arasındaki korelasyonu ,63 olarak hesaplanmıştır.

Orijinal Form Güvenirlik: 

30 madde için Cronbach alfa değerinin ,89, test-tekrar test güvenilirliğinin ,94 olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi