Çocuk Edebiyatında "Şiddet Dili "Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Turan, L.,ve Taşgın, F. G. Çocuk Edebiyatında “Şiddet Dili” Farkındalık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 12: 232-248.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.29000/rumelide.472767
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Lokman Turan
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-