TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çalışan Hesap Verebilirliği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yıkılmaz, İ., & Sürücü, L. (2021). Çalışan Hesap Verebilirliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3003-3015. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1304


Geliştiren/Uyarlayan
İbrahim Yıkılmaz, Lütfi Sürücü


Yıl
2021


Kaynak Adı
Çalışan Hesap Verebilirliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Dergi
İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK


Cilt
13


Sayı
4


Sayfa Aralığı
3003-3015


Link:
https://toad.halileksi.net/357428846_Calisan_Hesap_Verebilirligi_Olceginin_Turkceye_Uyarlanmasi_Gecerlik_ve_Guvenirlik_Calismasi_Adaptation_of_Employee_Accountability_Scale_into_Turkish_The_Validity_and_Reliability_Study


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1304


Sorumlu Yazar
Lütfi Sürücü


İletişim
lutfi.surucu@elu.edu.tr


Alt Boyutlar
Atfedilebilirlik, Değerlendirilebilirlik, Gözlemlenebilirlik, Sonuçsallık, Yanıtlayabilirlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

1. Eğer bir hata yaparsam yakalanırım.
2. Örgütün politikalarına ve prosedürlerine uyup uymadığım hususunda sürekli izlenirim.
3. Örgüt dışındaki herhangi bir kişi işimde iyi olup olmadığımı söyleyebilir.
4. Hatalarım örgüt dışında kolayca tespit edilebilir.
5. Örgütün dışındaki insanlar iş performansımla ilgilenir.
6. Çalışmamın sonuçları titizlikle değerlendirilir.
7. İşe yönelik çabalarım titizlikle değerlendirilir.
8. Performansımı haklı çıkarmak için yalan beyanda bulunmam yanıma kar kalmaz.
9. Her zaman katı organizasyon politikalarına veya prosedürlerine uymam gerekir.
10. Örgütüm de bir suç veya başarısızlığın sorumluluğundan kaçınmak adına mazeret göstermeme izin verilmez.
11. İyi performans gösterirsem ödüllendirilirim.
12. Benim tarafımdan gösterilen iyi bir çaba eninde sonunda ödüllendirilir.


Kimlere Uygulanabilir
Tüm katılımcılar


Derecelendirme
7’li likert tipinde (“1: Kesinlikle Katılmıyorum - 7: Kesinlikle Katılıyorum”)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik
-

Güvenirlik
-

Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Employee Accountability


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Han,Y., & Perry,J. L. (2020) Employee accountability: development of a multidimensional scale, International Public Management Journal, 23 (2), 224-251.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Han, J. L., Perry, Y.


Orijinal Ölçek Yıl
2020


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Employee accountability: development of a multidimensional scale


Orijinal Ölçek Link:
https://www.researchgate.net/profile/Yousueng-Han/publication/337850522_Employee_accountability_development_of_a_multidimensional_scale/links/5f389803458515b729246651/Employee-accountability-development-of-a-multidimensional-scale.pdf


Orijinal Ölçek DOI
10.1080/10967494.2019.1690606


Orijinal Ölçek Dergi
International Public Management Journal


Orijinal Ölçek Cilt
23


Orijinal Ölçek Sayı
2


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
224-251.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi