Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi - İkinci Basım (BOT-2)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Karakaş, G. (2018). Hafif düzeyde zihinsel engelli çocuklara uygulanan serbest zaman aktivitelerinin fiziksel uygunluk ve motor gelişimleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Gizem Karakaş
Ölçülen Özellikler: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Bruininks-Oseretsky Motor Proficiency Test - Second Edition (BOT-2)