Bergen Uykusuzluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Bildiri
Kaynak/Referans: 

Bay, T.,& Ergün, A. (2017). Bergen Uykusuzluk Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, (ss. 1099). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Tuba Bay
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-