TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Ayşe Ergün

Ayşe Ergün
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
14 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Adölesan Dismenore Özbakım Ölçeği

Sürücü, E., & Ergün, A. (2023). The Turkish Validity and Reliability of The Adolescent Dysmenorrhea Self-Care Scale. Clinical and Experimental Health Sciences, 13 (2), 299-307. DOI: 10.33808/clinexphealthsci.983007

Adölesanlarda Bergen Uykusuzluk Ölçeği

Tuba, B. A. Y., & ERGUN, A. (2018). Validity and reliability of Bergen Insomnia Scale (BIS) among adolescents. Clinical and Experimental Health Sciences, 8(4), 268-275.

Adölesanlarda Meyve ve Sebze Tüketimi Değişim Süreci Ölçeği

Erol, S., Ergün, A., & Kadıoğlu, H. (2016). Adölesanlarda meyve ve sebze tüketimi değişim süreci ölçeği Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerliliği. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 3(2), 106-114. http://dx.doi.org/10.17681/hsp.31614

Adölesanlarda Meyve-Sebze Tüketimi İçin Değişim Süreci Ölçeği

Erol, S. , Ergün, A. ve Kadıoğlu, H. (2016). Adölesanlarda meyve-sebze tüketimi için değişim süreci ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması . Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi , 3(2) , 106-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hsp/issue/25146/265519

Bergen Uykusuzluk Ölçeği

Bay, T.,& Ergün, A. (2017). Bergen Uykusuzluk Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, (ss. 1099). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Cinsellikten Kaçınma Karar Dengesi Ölçeği ve Cinsellikten Kaçınma Öz Yeterlilik Ölçeği

Karatana, Ö., Ergün, A., Beyhan, A. (2021). Adaptation of the Decisional Balance Scale for Sexual Abstinence and the Self-Efficacy Scale for Sexual Abstinence to Turkish: A Validity and Reliability Study. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9(1), 27-40. doi: 10.33715/inonusaglik.812268

Çocuk Beslenme Anketi

Erdim, L., Ergün, A., & Kuğuoğlu, S. (2017). Okulçağı Çocuklarında Çocuk Beslenme Anketinin geçerlik ve güvenirliği. Clin Exp Health Sci, DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017; 7: 100-6.

Çocuklar için Davranış Değerlendirme Ölçeği

Şişman, F. N., Ergün, A. & Sezer Balcı, A. (2021). Psychometric properties of the Turkish version of the behavior assessment for children (BAC) scale. Current Psychology 40: 5678–5690. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02098-4

Güneşten Korunma Özyeterlilik Ölçeği

Aygun, O., & Ergun, A. (2014). Decisional balance and self-efficacy for sun protection: Measurement among Turkish adolescents. Nursing research, 63(5), 309-319.

Güneşten Korunma Davranış Ölçeği

Aygun, O., & Ergun, A. (2015). Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population. Asian nursing research, 9(3), 235-242.

Güneşten Korunma Davranış Ölçeği

Aygun, O., & Ergun, A. (2015). Validity and reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish adolescent population. Asian nursing research, 9(3), 235-242.

Güneşten Korunma Karar Alma Ölçeği

Aygun, O., & Ergun, A. (2014). Decisional balance and self-efficacy for sun protection: Measurement among Turkish adolescents. Nursing research, 63(5), 309-319.

Mezun Hemşireler İçin Çalışmaya Hazırlık Ölçeği

Beyhan A. , Ergün A. (2022) Reliability and Validity of the Turkish Version of Work Readiness Scale for Graduate Nurses Among Senior Nursing Students.  Journal of Nursology.  25(4): 230-237.

Yaş Ayrımcılığı Anketi

Erol, S., Ergun, A., Kadıoglu, H., Gur, K., Albayrak, S., Şişman, F. N., ... & Kolac, N. (2016). The Psychometric Features of the Turkish Version of the Ageism Survey and the Frequency of Ageism. International Journal of Gerontology, 10(3), 170-174. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijge.2015.12.002

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi