Bel Ağrısı Sonucu Skor Anketi (LBOS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Bildiri
Kaynak/Referans: 

Alhomedha, G., Çıtaker, S., Günaydın, G.,& Sezer, R. (2017). Low Back Outcome Score Anketi’nin Türkçe versiyon, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, (ss. 1030). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Gürkan Günaydın
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-