TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleki İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 390 Beden Eğitimi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Uğraş, S. ve Dindar, M . (2019). Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleki İnanç Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1) , 23-34 .


Geliştiren/Uyarlayan
Mustafa Deniz Dindar, Sinan Uğraş


Yıl
2019


Kaynak Adı
Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleki İnanç Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması


Dergi
ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi


Cilt
2


Sayı
1


Sayfa Aralığı
23-34


Link:
https://dergipark.org.tr/en/pub/comusbd/issue/50645/654606


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Sinan UĞRAŞ


İletişim
sinanugras@comu.edu.tr


Alt Boyutlar
Beden Eğitimine Verilen Değer, Çalışma Arzusu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Çalışma Arzusu ( 6 madde )
Beden Eğitimine Verilen Değer ( 6 madde )


Kimlere Uygulanabilir
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğretmen Adayları


Derecelendirme
7'li Likert Tip ( 1= kesinlikle katılmıyorum - 7= kesinlikle katılıyorum )


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 12 ile 84 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleğe olan inanç düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Fan, Keating, Liu, Zhou, Shangguan ve Knipe (2018) tarafından geliştirilen ölçek İngilizce dilinde geliştirilmiştir. Fan ve ark. (2018) ölçeği geliştirirken literatürden ve öğretmen adaylarına açık uçlu sorulardan aldıkları geri dönütleri sonucunda 28 madde oluşturmuşlardır. Uzman görüşlerinden sonra 14 maddeye düşürülmüştür.


Geçerlik

Yapı geçerliliğinin test edilmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenilirliği için t testi, cronbach alpha değerine bakılmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi