TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beden Eğitimi Dersine Yönelik Problem Belirleme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Bozdemir, R. (2012). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor dersinde karşılaştıkları problemlere yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Recep BOZDEMİR


Yıl
2012


Kaynak Adı
Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersinde Karşılaştıkları Problemlere Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Gazi Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vVNzTGHHhjH-u3WMToxQ-jzOBpwnZ-5sxodnVEU_bh8r4ZJDSy6z7eUfVUOVHRxF


Dosyalar

Tez
PDF


Sorumlu Yazar
Recep Bozdemir


İletişim
recep.bozdemir@gop.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Beden Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği


Alt Boyutlar
Fiziksel problemler, Formasyon problemleri), Önemseme problemleri, Uygulama problemleri


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

22 madde ve 4 alt boyut
Uygulama problemleri
Fiziksel problemler
Önemseme problemleri
Formasyon problemleri


Kimlere Uygulanabilir
İlköğretim 1. sınıf öğretmenleri


Derecelendirme
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 22 ile 110 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir.


Geçerlik

Uzmanlara verilen 44 maddelik ölçeğin her bir maddesi için kapsam geçerlilik oranları bulunmuş ve istatistiksel olarak anlamsız bulunan maddeler elimine edildikten sonra geriye kalan 22 maddenin kapsam geçerlilik oranlarının ortalaması alınarak kapsam geçerlilik indeksi 0.78 olarak bulunmuştur. Ölçeği oluşturan maddeler için 5’li likert ölçeği kullanılmıştır.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliğini test etmek için yapılan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları incelendiğinde 22 madde 4 alt boyutta tanımlanan ölçeğin iç tutarlılığının kabul edilebilir sınırların içinde olduğu görülmüştür. Ölçeğin faktör katsayılarının 0.753 ile 0.559 arasında olması ölçeğin güvenirliğinin göstergesidir. Katsayı değerlerinin ölçek için elde edilen bu değerler kabul edilebilirlik düzeyindedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi