Alana Özgü Risk Alma Ölçeği- Kısa Formu (DOSPERT-30)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kategori: 
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Dinç, S. C. ve Yavaş-Tez, Ö. (2019). Alana Özgü Risk Alma Ölçeği- Kısa Formu’nun (DOSPERT-30) Türkçe
uyarlaması. Spor Bilimleri Dergisi, 30(3),107-120. https://doi.org/10.17644/sbd.471304

DOI: 
https://doi.org/10.17644/sbd.471304
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Sırrı Cem DİNÇ
İletişim: 
Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
(1) Kesinlikle Hayır, (2) Muhtemelen Hayır, (3) Kısmen Hayır, (4) Kararsız, (5) Kısmen Evet, (6) Muhtemelen Evet, (7) Kesinlikle Evet
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçek toplam puana göre çalışır ve her alt boyut tek başına çalışmalarda kullanılabilir. Ölçeğin puanlandırılması yapılırken alt boyutlara ilişkin toplam puanlar ayrı ayrı hesaplanmalı ve genel ölçek toplam puanı da hesaplanmalıdır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Yüksek puanlar yüksek risk alma eğilimini ifade eder.

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpha (α) etik .78, finansal .78, sağlık/güvenlik .76, rekreasyonel .78, sosyal .75, toplam ölçek .86) ve test-tekrar test güvenirlik (n=54, etik .46, finansal .67, sağlık/güvenlik .78, rekreasyonel .72, sosyal .34 ve toplam ölçek .78), ölçüm güvenirliği (t=1.288, p=.203, p>.05) olarak bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Alana Özgü Risk Alma Ölçeği- Kısa Formu’nun (DOSPERT-30) Türkçe Uyarlaması The Adaptation Study Into Turkish of Domain Specific Risk Taking Scale-Short Form (DOSPERT-30)
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

DİNÇ, S. C., & TEZ, Ö. Y. Alana Özgü Risk Alma Ölçeği-Kısa Formu’nun (DOSPERT) Türkçeye Uyarlama Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 30(3), 107-120.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi