TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testi (GUZAL-T)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

İvrendi, A., Erol, A., ve Atan, A. (2018). 5-6 yaş çocuklarına yönelik geometri ve uzaysal algı testinin geliştirilmesi. Kastamonu Education Journal, 26(6), 1823-1833. doi: 10.24106/kefdergi.2097.


Geliştiren/Uyarlayan
Abdullah Atan, Ahmet Erol, Asiye İVRENDİ


Yıl
2018


Kaynak Adı
5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testinin Geliştirilmesi


Dergi
Kastamonu Eğitim Dergisi


Cilt
26


Sayı
6


Sayfa Aralığı
1823-1833


Link:
http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/40303/479149


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
10.24106/kefdergi.2097


Sorumlu Yazar
Asiye İVRENDİ, Ahmet EROL, Abdullah ATAN


İletişim
aivrendi@pau.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Geometri Becerisi


Alt Boyutlar
Şekil Tanıma/Ayırt Etme, Şekillerin Özelliklerini Keşfetme, Şekillerin Zihinsel Görünümü, Simetri


Kimlere Uygulanabilir
5-6 Yaş Çocukları


Derecelendirme
Doğru cevaplar 1, yanlış cevaplar ise 0 şeklinde kodlanmaktadır.


Ölçek Puanlaması

Bireysel olarak sessiz bir ortamda uygulanan GUZAL-T’ ın uygulama süresi yaklaşık 18 dakikadır. Doğru cevaplar 1, yanlış cevaplar ise 0 şeklinde kodlanmaktadır. Bazı maddeler 2 ve üstü puan alabilmektedir. (Madde 16, 17, 18, 19, 20, 44, 48, 49, 50, 51). Eksik veya yanlış gösterme durumunda puan verilmemektedir. Test toplam puan ve alt boyutlar üzerinden ayrı ayrı puanlanabilir.


Ölçek Değerlendirmesi

Doğru cevaplar 1, yanlış cevaplar ise 0 şeklinde kodlanmaktadır.


Geçerlik

GUZAL-T’ın madde ve test analizi çalışmaları ile ilgili bulgulara göre test maddelerinin madde güçlük değerleri (.16 ile .81 arasında) kolay, orta ve zor şeklinde bir dağılım göstermektedir. Maddelerin çocukların geometri ile ilgili becerilerini ne derece ayırt ettiğini belirlemek amacıyla testin her bir maddesi için en yüksek puanın %27’lik dilimi ile en düşük puanın %27’lik dilimi hesaplanmış ve testte kalan maddelerin ayırt edici olduğu belirlenmiştir (.29 ile .64 arasında). Madde ayırıcılık değeri aynı zamanda t testi ile kontrol edilmiş ve testin son halinde ilgili maddelerin p<.01 düzeyinde ayırt edici olduğu görülmüştür.


Güvenirlik

Testi arasında pozitif yönde anlamlı fakat düşük düzeyde bir ilişki göstermektedir. Standardize edilmiş ß katsayısı ve t değeri incelendiğinde Geometrik Şekil Tanıma Testinin GUZAL-T puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu söylenebilir. Çalışmada testin güvenilirliği KR-20 (.84), Test Yarılama (.76) ve Guttman Lambda (.83 ile .97 arasında) güvenilirlik katsayılarının iyi düzeyde olduğu saptanmıştır. Testin alt boyutlarına yönelik olarak KR-20 güvenilirlik katsayısı .45 ile .73 arasında değişmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi