2008 Küresel Ekonomik Krizinin Etkilerini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Özdemir, L. (2014). 2008 küresel ekonomik krizinin örgütsel etkileri ve bir ölçek geliştirme çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23), 79-105.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Lütfiye Özdemir
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 11 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Gelişimsel etki (4m): Etkin stratejilerin geliştirilmesi öğrenilmiştir
Yıkıcı etki (4m): Nitelikli personel kayıpları olmuştur
Yönetsel etki (3m): Kriz nedeniyle karar sürecimiz bozulmuştur

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 11 ile 55 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Araştırmada cross tablo, faktör analizi, t- testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, 2008 küresel ekonomik krizinin etkileri; gelişimsel etki, yıkıcı etki ve yönetsel etki olmak üzere üç faktör altında toplanmıştır.

Güvenirlik: 

4 maddeden oluşan krizin gelişimsel etkisi ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı alpha: .99, 4 maddeden oluşan krizin yıkıcı etkisi ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı alpha: .78 ve son olarak 3 maddeden oluşan krizin yönetsel etkisi ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı alpha: .85 bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi