TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 1995

60 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Alkolizm Yükleme Tarzı Envanteri

Özdemir, Y. D. (1995). Nüks öyküsü olan ve olmayan alkol bağımlılarında alkolizm yükleme tarzı envanteri (ayte)'nin geçerlilik çalışması (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Arlin Formel Akıl Yürütme Testi

Öngün, D. (1995). Farklı sosyoekonomik düzeylerden gelen 12-15 yaşlarındaki ergenlerde formel işlem düşüncesinin gelişim düzeyi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Beden Eğitimi Dersinden Beklentiler Anketi

Sunay, Y. (1995). Ankara ilinde lise öğrencilerinin beden eğitimi dersinden beklentilerinin gerçekleşme düzeyine ilişkin görüşleri (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bilgisayar Öğrenme Düzeyi Testi

Uzunboylu, H. (1995). Bilgisayar öğrenme düzeyi ile bilgisayara yönelik tutumlar arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği

Uzunboylu, H. (1995). Bilgisayar öğrenme düzeyi ile bilgisayara yönelik tutumlar arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çevresel Tutum Ölçeği

Berberoglu, G., & Tosunoglu, C. (1995). Exploratory and confirmatory factor analyses of an Environmental Attitude Scale (EAS) for Turkish university students. The Journal of Environmental Education, 26(3), 40-43. https://doi.org/10.1080/00958964.1995.9941444

Çocuklar İçin Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri

Ozusta, H. S. (1995). Cocuklar icin Durumluk-Surekli Kaygı Envanteri uyarlama, gecerlik ve guvenirlik calısmasi. Turk Psikoloji Dergisi, 10 (34), 32-44.

Çocuklar İçin Kişilik Ölçeği

Erden, H. G. (1995). Çocuklar için kişilik envanteri: Türk çocukları için uyarlama ve standardizasyon çalışması (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS)

Eker, D., ve Arkar, H. (1995). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’ nin faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği [Factorial Structure, Validity, and Reliability of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support]. Türk Psikoloji Dergisi,10(34), 17-25.

Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği (CÖDÖ)

Şener, Ş., Dereboy, Ç., Dereboy, İ.F. ve Sertcan, Y. (1995). Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği Türkçe uyarlaması- 1. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(3), 131-141.

Denetim Etkinliklerini Değerlendirme Anketi

Yavuz, Y. (1995). Öğretmenlerin denetim etkinliklerini klinik denetim ilkeleri açısından değerlendirmeleri (İzmir örneği). (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Dini İnanç Envanteri

Aydın, A. R. (1995). Dini inkarın psiko-sosyal nedenleri (Doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Düşünme İhtiyacı Ölçeği

Gülgöz, S. ve Sadowski, C. J. (1995). Düşünme İhtiyaci Ölçeğinin Türkçe uyarlamasi ve öğrenci başarisi göstergeleri ile korelasyonu. Türk Psikoloji Dergisi, 10 (35), 15-24.

Eğitim Sendikalarının Öğretmenlerden Beklentileri Anketi

Taş, A. (1995). Ankara ili ilköğretim okulları öğretmenlerinin eğitim sendikalarından, sendikacıların öğretmenlerden beklentileri (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Empatik Beceri Ölçeği

Şimşek, E. (1995). Öğretmen ve öğrencilerin empatik tepkileri ile öğrencilerin kendilerine verilmesini istedikleri empatik tepkilerin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Fenigstein, Scheier ve Buss Öz Bilinç Ölçeği

Rugancı, R. N. (1995). Private and public self-consciousness subscales of the Fenigstein, Scheier and Buss Self-consciousness Scale: A Turkish translation. Personality and Individual Differences, 18(2), 279-282.

Fizik Öğretimi Anketi

Koca, H. (1995). Fen liselerinde fizik öğretmeninin, öğrencilere kazandırdığı davranışlar ile fizik öğretmenlerinin, gösterdiği bazı sözel davranışların değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu

Karakaş, S. ve Yalın, A. (1995). Görsel İşitsel Sayı Dizilei Testi B Formunun 13-54 Yaş Grupları Üzerideki Standardizasyon Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 20-31.

Güç Tarzları Ölçeği

Edin-Belgil, E. (1995). Güç kaynakları ve bunların ortam faktörleri ile ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Hastalığa Psikososyal Uyum-Öz Bildirim Ölçeği

Adaylar, M. (1995). Kronik hastalığı olan bireylerin hastalıktaki tutum, adaptasyon, algı ve öz - bakım yönelimleri (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Hastalığı Değerlendirme Ölçeği

Adaylar, M. (1995). Kronik hastalığı olan bireylerin hastalıktaki tutum, adaptasyon, algı ve öz - bakım yönelimleri (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Hastane Öncesi Acil Yardım Servislerinin Organizasyonu ve Uygulamaya Yönelik Anket

İnkaya, A. (1995). Hastane öncesi acil yardım servislerinin organizasyonu ve uygulamaya yönelik anket çalışması (Yüksek Lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Hemşireler İçin Atılganlık Ölçeği

Üstün, B. (1995). Hemşirelerin atılganlık ve tükenmişlik düzeyleri (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hemşirelik Bölümüne Yönelik Tutum Ölçeği

Hotaman, D. (1995). Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Hizmetlerde Algılanan Toplam Kaliteyi Ölçmeye Yönelik Ölçek

Şekerkaya, A. (1995). Hizmetlerde algılanan toplam kalitenin ölçülmesine yönelik çok parçalı bir ölçeğin geliştirilmesi ve perakende bankacılık sektöründe bir uygulama(Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi