TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Füsun Ekşi

Füsun Ekşi
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
18 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Cesaretlendirme Ölçeği

Okur, S., Ekşi, H., Demirci, İ., & Ekşi, F. (2023). Academic encouragement and academic wellbeing: Mediating roles of grit and hope. Psychological Reports. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/00332941231181302

Beş Faktör Narsisizm Ölçeği- Kısa Form

Ekşi, F. (2016). The short form of the Five-Factor Narcissism Inventory: Psychometric equivalence of the Turkish version. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(4), 1081-1096.

Bireysel Değerler Envanteri

Asan, T., Ekşi, F., Doğan, A. ve Ekşi, H. (2008). Bireysel Değerler Envanteri’ nin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, 15-38.

Ebeveyn Suçluluğu Ölçeği

Polat, M., Eryiğit, D., Aydoğdu, B. N., Ekşi, F., & Ekşi, H. (2022). Adapting the Guilt About Parenting Scale (GAPS) to Turkish culture: Validity and reliability study. Current Psychology, 1-9.

Ebeveyn-Birey Kariyer Hedefleri Çelişkileri Ölçeği

Bülbül, Ö., Türk Kurtça, T., Ekşi, F. & Ekşi, H. (2021). Ebeveyn-birey kariyer hedefleri çelişkileri ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 10(3), 1085-1100. http://dx.doi.org/10.30703/cije.813116

EPOCH İyi Oluş Ölçeği

Demirci, İ. ve Ekşi, F. (2015). Ergenler için beş boyutlu iyi oluş modeli: EPOCH Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği. Gençlik Araştırmaları Dergisi 3(3), 9-30.

Ergenlerde Sıkıntı-Östres Ölçeği

Akgün, N., Sevim, E., Ekşi, F. & Ekşi, H. (2021). Ergenlerde Sıkıntı-Östres Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Turk J Child Adolesc Ment Health, 28(2), 102-109. DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.82905

İnziva Eğilim Ölçeği

Kürüm- Yıldırım, B., Ekşi, H., Kardaş, S., & Ekşi, F. (2023). Through the inner world: Development and psychometric properties of reclusion tendency scale. Spiritual Psychology and Counseling, 8(1), 67–81. https://doi.org/10.37898/spc.2023.8.1.186

İyi Oluşun Maneviyat Endeksi Ölçeği

Keskinoğlu, M.Ş., Ekşi, F. ve Ekşi, H. (2019). “İyi Oluşun Maneviyat Endeksi Ölçeği”nı̇n uyarlanması. Journal of Turkish Studies, 14(3), 723-737. doi: 10.29228/TurkishStudies.22717

Karakter Gelişim İndeksi

Ekşi, H , Demirci, İ , Kaya, Ç . ve Ekşi, F . (2017). Karakter Gelişim İndeksi’nin Türk Ergenlerdeki Psikometrik Özellikleri. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 476-500. https://doi.org/10.12984/egeefd.284832

Manevi Aşkınlık Ölçeği

İme, Y., Ekşi, H. ve Ekşi, F. (2019). Manevi Aşkınlık Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1008-1020. doi: 10.17679/inuefd.562410

Manevi Kaynaklar Ölçeği

Ekşi, H., Çelimli, Ç., Sevim, E. ve Ekşi, F. (2019). Manevi Kaynaklar Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitapçığı içinde (s. 759-767). Ankara: TEBAD.

Mutluluğa Aşırı Değer Verme Ölçeği

Demirci, İ., Ekşi., H., Ekşi, F. (2018). Is happiness priceless? Valuing happiness can lead to unhappiness. ERPA International Congresses on Education 2018, 28 June -1 July 2018, Istanbul / Turkey.

Narsistik Hayranlık ve Rekabet Ölçeği

Demirci, İ. ve Ekşi, F. (2017). Büyüklenmeci narsisizmin iki farklı yüzü: Narsistik hayranlık ve rekabetin mutlulukla ilişkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46, 37-58. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/337694

Psikolojik Sağlamlık için Koruyucu Faktörler Ölçeği

Tanko, Ç., Ekşi, F., Hatun, O. ve Ekşi, H. (2021). Psikolojik Sağlamlık için Koruyucu Faktörler Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Ege Eğitim Dergisi, 22(1), 16-29. https://doi.org/10.12984/egeefd.793597

Sosyal Etki Ölçeği

Eksi, F., Okan, N., Yilmazturk, M., & Eksi, H. (2021). Sosyal Etki Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik yönden incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 41, 153–173. https://doi.org/10.26650/SJ.2021.41.1.0091

Varoluşsal Endişe Ölçeği

Ümmet, D., Ekşi, H., Özkapu, Y., & Ekşi, F. (2018). The Existential Concerns Questionnaire (ECQ): A study of validity and reliability. Research and Development on Social Sciences, 423-429.

Yaşam Sürdürebilirliği Envanteri

Burhan, S., Ekşi, H., Sayın, M. ve Ekşi, F. (2020, Eylül 10-13). Yaşam Sürdürebilirliği Envanteri Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Bildiri sunumu]. VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Türkiye.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi