TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 647 Psikiyatri Hemşireliği

12 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Bergen Vardiyalı Çalışanlarda Uyku Ölçeği

Bütün, A., Aslan, S., Şanlı, M.E., Dinç, M., İnci, R. (2024). Bergen Vardiyalı Çalışanlarda Uyku Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (21), 791-805. doi:10.38079/igusabder.1336836

Epilepside Ebeveyn Nöbet Yükü Ölçeği

Yorulmaz, D. S., Sezer, H. K., & Kucukoglu, S. (2023). The development of The Epileptic Seizure Parental Burden Scale: A validity and reliability study. Journal of Pediatric Nursing, 72, 153-160.

Fırat Nomofobia Ölçeği

Kanbay, Y., Akçam, A., Özbay, S. Ç., & Özbay, Ö. (2022). Developing Fırat Nomophobia Scale and investigating its psychometric properties. Perspectives in Psychiatric Care, 58(4), 2534-2541.

Gebelikle İlgili Kaygı Ölçeği

Ayça, Ş. O. L. T., & Gül, D. K. (2020). Pregnancy-related Anxiety Scale (The PrAS): Validity and reliability study of its Turkish version. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(4), 529-537.

Genç Yetişkinlerde Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği

Günaydın, N., Özpulat, F., Öztaş, D., & Açıkgöz, İ. (2023). The Validity and Reliability Study of Mental Health Literacy in Young Adults (MHLq). Konuralp Medical Journal, 15(2), 219-227. https://doi.org/10.18521/ktd.1210310

Medya Aracılığıyla Afetlere Maruz Kalmanın Oluşturduğu Dolaylı Travma Ölçeği

Ediz, Ç., & Dinçer, A. (2024). Medya Aracılığıyla Afetlere Maruz Kalmanın Oluşturduğu Dolaylı Travma Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Afet ve Risk Dergisi, 7(1), 33-46. DOI: 10.35341/afet.1421473

Ölüm Depresyon Ölçeği-Revize

Odek, O., Savaş, M., Özkan, F., & Zincir, H. (2023). The Reliability and Validity study of Turkish Version of the Death Depression Scale-Revised Among Nurse. OMEGA–Journal of Death and Dying. 1-13.

Postpartum Depresyon Öngörücüleri Envanteri: Revize (PDÖE-R)

Ayhan, F., Akalın, A., Balsak, H., & Erden, A. (2024). Psychometric testing and the predictive validity of the Postpartum Depression Predictors Inventory-Revised (PDPI-R): A longitudinal study with Turkish women. Sexual & Reproductive Healthcare, 40, 100965. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2024.100965

Psikiyatri Hemşireliği Dersini Değerlendirme Formu

Kaçmaz, E.D., Baysan Arabacı, L., & Baysan, C. (2023). Development of the psychiatric nursing course evaluation form and a validity-reliability study. Journal of Psychiatric Nursing, 14(4), 335-342. https://doi.org/10.14744/phd.2023.57614

Salutojenik Sağlık Göstergesi Ölçeği (SSGÖ)

Aci, O. S., Gencbas, D., Ciydem, E., & Kackin, O. (2023). Validity and reliability study of the Turkish version of the Salutogenic Health Indicator Scale. International Journal of Nursing Practice, e13231. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/ijn.13231

Terapötik İlişki Değerlendirme Ölçeği-Hemşire Formu

Uslu E., Kendirkıran, G., Bilgin, M. ve PolatT, M. (2023). Terapötik İlişki Değerlendirme Ölçeği-Hemşire Formu’nun Türkçe Geçerliği ve Güvenirliği: Metodolojik Çalışma. Turkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 15  (2), 499-507. https://doi.org/10.5336/nurses.2022-94833

Terapötik İlişki Değerlendirme Ölçeği-Hemşire Formu (TİDÖ-Hemşire)

Duran, S., & Polat, S. (2023). Psychometric properties of the Turkish version of the therapeutic relationship assessment scale for nurses. Journal of Research in Nursing, 28(8), 630-641.  

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi