TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 606 Halk Sağlığı

13 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Afet Yönetiminde Cinsiyet Rolü Algısı Ölçeği

Onal, E. I., Soysal, S., & Paksoy Erbaydar, N. (2022). The development of perception scale of gender role in disaster management and the examination with related factors. Gender in Management: An International Journal, 37(7), 836-857.

Depreme Yönelik Tutum Ölçeği

Karaşin, Y., Filiz, M. ve Karagöz, Y. (2023). Depreme yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Afet ve Risk Dergisi, 6(2), 548-561.

Depremin Psikolojik Maruziyet Etkisi Ölçeği

Filiz, M., Karagöz, Y. ve Karaşin, Y. (2023) Depreme Maruz Kalan Bireylerin Psikolojik Etkilerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (33), 236-250.

Hekim Beyin Göçünü Etkileyen Faktörler Ölçeği

Karaşin, Y. ve Karagöz, Y. (2023). Hekim Beyin Göçünü Etkileyen Faktörlerin Ölçek Geliştirme Yoluyla Belirlenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 26(4), 1083-1096.

Human Papilloma Virüsü Farkındalık ve Endişe Düzeyi Ölçeği (HPV-FEÖ)

Esencan, T.Y,  Yıldırım, A.D. ve Yıldız M. (2023).Human papilloma virüsü farkındalık ve endişe düzeyi ölçeği (HPV-FEÖ): Ölçek geliştirme çalışması. Androloji Bulteni, 25(4),239−245. https://doi.org/10.24898/tandro.2023.75875

İlk Kez Baba Olanların Doğum Deneyimi Ölçeği

Yildirim, A. D., Esencan, T. Y., Premberg, A., & Şahin, N. H. (2024). The validity and reliability study of the first-time fathers questionnaire in Turkish. Heliyon, 10(1). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23957

Kırılganlık Değerlendirme ve Tarama Aracı

Baş, K. G., Denizci, T. ve Özdurak Sıngın, R. H. (2023). Kırılganlık Değerlendirme ve Tarama Aracı: Türkçe Adaptasyon, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 8(3), 205-220.  https://10.31680/gaunjss.1300237

Obezojenik Çevrenin Değerlendirilmesi Ölçeği

Kesik, S., & Sağlam, D. (2022). Development and validity-reliability study of the Assessment of the Obesogenic Environment Scale for Adults. Gevher Nesibe Journal of Medical and Health Sciences, 7(19), 1–9. https://doi.org/10.5281/zenodo.6973856

Ötenazi Algısı Ölçeği

Filiz, M., Karagöz, Y. ve Karaşin, Y. (2023). Ötenazi Konusunda Algı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (52), 268-284.

Sağlık Çalışanları İçin Dijital Bağımlılık Ölçeği

Karaşin, Y., Karagöz, Y. ve Aşçı, S. (2023). Sağlık Çalışanları İçin Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (45), 838-865.

Sağlık Erişiminin Seçmen Davranışına Etkisi Ölçeği

Filiz, M., Karagöz, Y. ve Karaşin, Y. (2023). Sağlık Hizmetlerine Erişimin Seçmen Davranışı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (34), 472-486.

Tıbbi Atık Tutum ve Davranış Ölçeği

Uskun, E., Akcam, F. ve Öztop, R. (2023). Tıbbi Atıklara Yönelik Tutum ve Davranış Ölçeğinin Geliştirilmesi: Metodolojik Bir Çalışma. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 28(2), 238 – 252. https://doi.org/10.5578/flora.20239923

Üniversite Öğrencileri İçin Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Ölçeği

Karatana, Ö. (2024). Adaptation of the social determinants of health scale for university students to Turkish: A validity and reliability study. IGUSABDER, 21, 769-779. DOI: 38079/igusabder.1224152

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi