TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 606 Halk Sağlığı

26 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

(Demanslı Bireylere Bakım Veren Aile Üyelerinde) Bakım Vermenin Olumlu Yönleri Ölçeği (T-PACQ)

Akyol, M. A., Söylemez, B. A., Küçükgüçlü, Ö., Soysal, P., Sağlam, B. Ö., Gül, B., … & Öz, D. (2024). Positive Aspects of Caregiving Questionnaire for Family Caregivers of People with Dementia: Psychometric Properties of the Turkish Version. European Journal of Geriatric Gerontology, 6(1), 46-52. https://doi.org/10.4274/ejgg.galenos.2023.2023-8-7

Afet Yönetiminde Cinsiyet Rolü Algısı Ölçeği

Onal, E. I., Soysal, S., & Paksoy Erbaydar, N. (2022). The development of perception scale of gender role in disaster management and the examination with related factors. Gender in Management: An International Journal, 37(7), 836-857.

Aşı Tereddüt Ölçeği

Çelik, H., Özer, M., & Zincir, H. (2023). Modification and Validation of the Vaccine Hesitancy Scale for Turkish Adult Vaccination. Journal of Nursing Measurement, 32(1), 82-94.  https://doi.org/10.1891/JNM-2022-0020

Çevre Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği

Toplu, F. S. (2023). Çevre sağlığı okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi (Tez No. 819875) [Tıpta Uzmanlık tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Depreme Yönelik Tutum Ölçeği

Karaşin, Y., Filiz, M. ve Karagöz, Y. (2023). Depreme yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Afet ve Risk Dergisi, 6(2), 548-561.

Depremin Psikolojik Maruziyet Etkisi Ölçeği

Filiz, M., Karagöz, Y. ve Karaşin, Y. (2023) Depreme Maruz Kalan Bireylerin Psikolojik Etkilerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (33), 236-250.

Fiziksel Aktivite Ölçeği 2

Gür, F. (2021). Fiziksel Aktivite Ölçeği-2’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 12(3), 252-263. https://doi.org/10.17155/omuspd.891196

Florür Vernik Ebeveyn Tutum, İnanç Ölçeği

Tayhan, A., & Çetinkaya, A. (2024). Development and psychometric analysis: Fluoride varnish parent attitude, belief scale 1. Public Health Nursing, 41(1), 1-9.

Gebelikte Sigara Kullanimina Yönelik Sağlik İnanç Modeli Ölçeği

Dokuzcan, D. A., Gördes Aydoğdu, N., Bektaş, M., & Ulukaya, T. (2024). Developing a Health Belief Model Scale for Smoking Behaviour During Pregnancy: Validity and Reliability Study. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 6(1), 8-18. https://doi.org/10.54061/jphn.1331534

Gestasyonel Diyabette Öz Yeterlilik Ölçeği

Polat, G., & Unsal Avdal, E. (2020). Self-Efficacy Scale in Gestational Diabetes: A Scale Development Study. Acta Medica Mediterranea, 36, 1933-1937. https://doi.org/10.19193/0393-6384_2020_3_302

Göçmenlerin Sağlık Hizmetlerini Kullanmaya Yönelik Tutumlarını Belirleme Ölçeği

Korkmaz, M., & Aydın, A. I. (2022). Development and psychometric testing of determining the attitudes of immigrants towards utilization health care services (DAIUHCS) scale: A validation and reliability study. Ethiopian Journal of Health Development, 36(4). http://dx.doi.org/10.20372/ejhd.v36i4.5570

Gosnell Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği

Zencirkıran,M.(2023). Gosnell Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik-güvenirlik çalışması (Tez No.842984) [Tıpta uzmanlık tezi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Hekim Beyin Göçünü Etkileyen Faktörler Ölçeği

Karaşin, Y. ve Karagöz, Y. (2023). Hekim Beyin Göçünü Etkileyen Faktörlerin Ölçek Geliştirme Yoluyla Belirlenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 26(4), 1083-1096.

Human Papilloma Virüsü Farkındalık ve Endişe Düzeyi Ölçeği (HPV-FEÖ)

Esencan, T.Y,  Yıldırım, A.D. ve Yıldız M. (2023).Human papilloma virüsü farkındalık ve endişe düzeyi ölçeği (HPV-FEÖ): Ölçek geliştirme çalışması. Androloji Bulteni, 25(4),239−245. https://doi.org/10.24898/tandro.2023.75875

İlk Kez Baba Olanların Doğum Deneyimi Ölçeği

Yildirim, A. D., Esencan, T. Y., Premberg, A., & Şahin, N. H. (2024). The validity and reliability study of the first-time fathers questionnaire in Turkish. Heliyon, 10(1). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23957

İş Yeri Emzirme Desteği Ölçeği

Karakaya, N. ve Kılıç, M. (2021). İşyeri Emzirme Desteği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 721-736. https://doi.org/10.47115/jshs.1029188

Kırılganlık Değerlendirme ve Tarama Aracı

Baş, K. G., Denizci, T. ve Özdurak Sıngın, R. H. (2023). Kırılganlık Değerlendirme ve Tarama Aracı: Türkçe Adaptasyon, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 8(3), 205-220.  https://10.31680/gaunjss.1300237

Lawton Enstrümantal Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

Güzel, A., Uçan Yamaç, S., Turan, S., & Üner, S. (2024). Turkish validity and reliability of the Lawton instrumental activities of daily living scale. Turkish Journal of Public Health, 22(1), 59-71.

Obezojenik Çevrenin Değerlendirilmesi Ölçeği

Kesik, S., & Sağlam, D. (2022). Development and validity-reliability study of the Assessment of the Obesogenic Environment Scale for Adults. Gevher Nesibe Journal of Medical and Health Sciences, 7(19), 1–9. https://doi.org/10.5281/zenodo.6973856

Örebro Kas İskelet Sistemi Tarama Anketi 12 Maddeli Kısa Form (ÖKİSTA-12-TR)

Tasvuran Horata, E., Demir, P., Yağcı, G., Erel, S., Eken, F., & Gabel, C. P. (2023). The validity and reliability of the Turkish version of the 12-item Örebro musculoskeletal screening questionnaire (ÖMSQ-12-TR). Disability and Rehabilitation, 45(25), 4288-4295.

Ötenazi Algısı Ölçeği

Filiz, M., Karagöz, Y. ve Karaşin, Y. (2023). Ötenazi Konusunda Algı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (52), 268-284.

Sağlık Çalışanları İçin Dijital Bağımlılık Ölçeği

Karaşin, Y., Karagöz, Y. ve Aşçı, S. (2023). Sağlık Çalışanları İçin Dijital Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (45), 838-865.

Sağlık Erişiminin Seçmen Davranışına Etkisi Ölçeği

Filiz, M., Karagöz, Y. ve Karaşin, Y. (2023). Sağlık Hizmetlerine Erişimin Seçmen Davranışı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (34), 472-486.

Tıbbi Atık Tutum ve Davranış Ölçeği

Uskun, E., Akcam, F. ve Öztop, R. (2023). Tıbbi Atıklara Yönelik Tutum ve Davranış Ölçeğinin Geliştirilmesi: Metodolojik Bir Çalışma. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 28(2), 238 – 252. https://doi.org/10.5578/flora.20239923

Üniversite Öğrencileri İçin Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Ölçeği

Karatana, Ö. (2024). Adaptation of the social determinants of health scale for university students to Turkish: A validity and reliability study. IGUSABDER, 21, 769-779. DOI: 38079/igusabder.1224152

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi