TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Üniversiteler: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

108 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Yeme Tutum ve Davranış Ölçeği

Mançe, Ö. (2006). İlk yıl üniversite öğrencilerini patalojik yeme tutumlarına yatkın yapan faktörler. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Akıl Hastalığına Karşı Tutumlar Ölçeği

Çırakoğlu, O. C. (1999). Coorpetative contact and attitudes toward mental illness (Master’s thesis). Middle East Technical University Social Sciences Institute, Ankara.

Algılanan Değersizleştirme-Ayrımcılık Ölçeği

Saçak, K. (2019). Turkish version of the Perceived Devaluation-Discrimination Scale: An adaptation study [Unpublished master's thesis], Middle East Technical University, Ankara.

Arkadaşlık Becerileri Değerlendirme Ölçeği

Öztürk, D. (2009). The effects of friendship making skills training with board game on friendship making skills of fourth grade elementary school students. (Master's thesis). Middle East Technical University Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Baba Katılım Ölçeği

Ünlü, Ş. (2010). Being fathered and being a father: Examination of the general pattern of Turkish fathers' and their own fathers' involvement level for children between the ages of 0-8 (Yüksek lisans tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Babalık Ölçeği

Ünlü, Ş. (2010). Being fathered and being a father: Examination of the general pattern of Turkish fathers' and their own fathers' involvement level for children between the ages of 0-8 (Yüksek lisans tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bakıcılık İyilik Ölçeği

Demirtepe, D. (2008). Testing the caregiver stress model with the caregivers of children with leukemia (Master's thesis). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bildirilen İhtiyaçlar Ölçeği (BİÖ)

Aydın, S. (2002). Attachment style and motivational profile (Master’s thesis). Orta Doğu Teknik University Institute of Social Sciences, Ankara.

Bilgisayar Aracılı İletişime Yönelik Güdülenim Ölçeği

Atabek, O. (2013). An exploratory study on the use of Facebook by pre-service teachers in Turkey and the U.S.A: A mixed method design (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Bilimsel İşlem Beceri Testi

Ünlü, S. (2000). Kavramsal değişim yöntemlerinin çocukların, atom, molekül ve madde kavramlarını anlamadaki başarılarına etkisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bilişler Tarama Listesi

Dürü, Ç. (1998). Anxiety and depression: Searching the distinctive and overlapping features (Master’s thesis). Middle East Technical University Social Sciences Institute, Ankara.

Çalışmaya Tutkun Lider Davranışları Ölçeği

Demircioğlu, E. (2019). Çalışmaya tutkunluğun geçişi: Lidere bağlı değişkenlerin rolünü anlayabilmek [Doktora Tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Çatışma Çözümleme Ölçeği

Beidoğlu, M. (2001). The Effect of the program for young negotiators on preservice elementary school teachers conflict resolution strategies (Master's thesis). Middle East Technical University Institute of Social Science, Ankara.

Çevre Tutum Testi

Tosunoğlu, C. (1993). A study on the dimensions and determinants of environmental attitudes (Master's thesis). Middle East Technical University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.

Çocuklarda Davranış Eğilimi Ölçeği

Özgülük, S. B. (2009). Testing response styles theory in Turkey: the relationship of response styles and problem solving to the depressive symptoms of preadolescents. Middle East Technical University Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Çocuklarda Tepki Stilleri Ölçeği

Özgülük, B. S. (2009). Testing Response Styles Theory: The relationship of response styles and problem solving to the depressive symptoms of preadolescents. (Master's thesis). Middle East Technical University Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Değişime Hazır Olma Ölçeği

Çalışkan, Ö. (2011). Investigation of the relationship between teachers' readiness for organizational change and resilience (Master's Thesis). Middle East Technical University School Of Social Sciences, Ankara.

Ders Çalışma Becerileri Testi

Karabınar, S. (2000). Yabancı dil öğrenme sürecinde benlik kavramı, ders çalışma becerileri ve başarı arasındaki ilişkiler üzerine üniversite düzeyinde bir çalışma. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Durumluk Meta-Duygu Ölçeği (DMDÖ)

Kavcıoğlu, F. C. (2011). The role of meta-mood experience on the mood-congruency effect in recognizing emotions from facial expressions (Master's thesis). Middle East Technical University School Of Social Sciences, Ankara.

Duygu Düzenleme Ölçeği

Ulaşan-Özgüle, E. T. (2011). Mediating role of self-regulation between parenting, attachment, and adjustment in Middle Adolescence (Doctoral dissertaion). Middle East Technical University, Ankara.

Duygu Regülasyon Zorluğu Ölçeği

Rugancı, R., N. (2008). The relationship among attachment style, affect regulation, psychological distress and mental construction of the relational world (Doctoral dissertation). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Duygusal Bağımlılık Ölçeği

Karakurt, G. (2001). The impact of adult attachment styles on romantic jealousy (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Ergenlerde Öz-Denetim Becerileri Ölçeği

Harma, M. (2008). The impact of parental control and marital conflict on adolescents’ self-regulation and adjustment (Master’s Thesis). Middle East Technical University, Ankara.

Erkek Alanı Olarak Matematik Ölçeği

Tağ, Ş. 2000 Matematiğe yönelik tutum ile matematik başarısı arasındaki karşılıklı ilişki (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Erkek Alanı Olarak Matematik Ölçeği

Tağ, Ş. 2000 Matematiğe yönelik tutum ile matematik başarısı arasındaki karşılıklı ilişki (Yüksek lisans tezi) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi