TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçülen Özellikler: Hemşirelik

8 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Adölesanlar Tarafından Algılanan Hemşirelik İmajı Ölçeği

Apaydin Cirik, V., Aksoy, B., & Bektaş, M. (2024). Development of Adolescents’ perceptions of the nursing image scale and evaluation of its psychometric properties: A methodological study. Journal of Pediatric Nursing, 75, e119-e127. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.01.002

Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeği

Üstün, Y. (2013). Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Casey-Fink Uygulamaya Hazıroluşluk Ölçeği

Kuleyin, B., & Basaran-Acil, S. (2023). The Turkish version of the Casey-Fink Readiness for Practice Scale: A validity and reliability study. Nurse Education in Practice, 70, 103667.

Hasta Öğrenim Gereksinimi Ölçeği

Çatal, E., Dicle, A.( 2008). Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği'nin Türkiye'de geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi , 1(1), 19-32.

Hemşirelik Mesleği Öz-Yeterlilik Ölçeği (HMÖYÖ)

Özer, M., Çelik, H. ve Bektaş, O. (2022). Covid-19 salgınında uzaktan eğitim alan İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin mesleki öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi, 2022(2), 102-127. https://doi.org/10.29228/llnursing.63507  

Kemoterapiye Bağlı Tat Alma Değişikliği Ölçeği

Sözeri, E. (2014). Kemoterapiye Bağlı Tat Alma Değişikliği Ölçeği ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Of The Disaster Response Self-Efficacy Scale(Afete Müdahale Öz-Yeterlik Ölçeği)

KOCA B, ÇAĞAN Ö, YILMAZ A (2020). Validity and Reliability Study of the Turkish Version of the Disaster Response Self-Efficacy Scale in Undergraduate Nursing Students. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(3), 515 – 521. 10.31067/0.2020.301

Perroca Hasta Sınıflandırma Ölçeği

Yetim, G. (2016). Perroca Hasta Sınıflandırma Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Koç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi