Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Özkan, Y., Uysal, M., Topçu, G., Danışmaz-Sevin, M., Ertan-Koçak, Y. (2018). Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(4), 821-844.

PDF: 
-
Sorumlu Yazar: 
Yasemin ÖZKAN
İletişim: 
Derecelendirme: 
-
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-