Ebeveyn Yetkinlik Ölçeği (EYÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Sayılır, A. ve Kaya, A. (2015). Yedi-onbir yaş aile eğitim programının annelerin genel ebeveynlik yetkinlik düzeylerine etkisi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 4(1), 64-81.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Anıl Sayılır
İletişim: 
Ölçülen Özellikler: 
Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
(5) “Kesinlikle Yaparım, (4) “Genellikle Yaparım”, (3) “Yaparım”, (2) “Nadiren Yaparım”, (1) “Kesinlikle Yapmam” şeklinde 5’li likert düzeyde
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-