Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Sakallı-Uğurlu, N. (2002). Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk psikoloji dergisi, 17(49), 47-58.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Nuray Sakallı Uğurlu
İletişim: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2 alt boyut. Toplam 22 madde.
Düşmanca Cinsiyetçilik ( 11 m): Kadınlar işyerlerindeki problemleri abartmaktadır.
Korumacı Cinsiyetçilik ( 11 m): Kadınlar erkekler tarafından el üstünde tutulmalı ve korunmalıdır.

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
6'lı Likert ( 1= tamamen karşıyım- 6= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 22 ile 132 arasında değişmektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Alınan yüksek puanlar cinsiyet rollerine ilişkin kalıpyargıların kabul edildiğini göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

ODTÜ, Psikoloji Bölümü’nden iki ö¤retim üyesi bağıms›z olarak bu ölçeği Türkçe’ye çevirmişlerdir. Bu çeviriler birbiriyle karşılaştıarak madde düzgünlüğü, kelime seçimi, okunma kolayl›¤› ve anlafl› lma düzeyi aç›s›ndan düzeltilmifllerdir. Daha sonra Savaşır’ın da (1994) önerdiği şekilde, oluşturulan Türkçe versiyon, bu ölçeğin ‹ngilizcesini hiç görmemiş olan biri yüksek lisans öğrencisi, diğeri öğretim üyesi iki kişiye verilerek Türkçe’den ingilizceye geri çeviri yapılmıştır.

Geçerlik: 

Yapılan varimaks rotasyonlu faktör analizi, özdeğeri 1.0’den büyük 4 faktör olduğunu göstermiştir. Bu dört faktör yapısı toplam varyansın % 51.07’sini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Bu araştırmada, CRKÖ’nün Cronbach alfa değeri .82 ve iki yarım güvenirlik katsayısı .73 (n = 107) olarak bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The Ambivalent Sexism İnventory: differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of personality and social psychology, 70(3), 491.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi