TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Nesrullah Okan

Nesrullah Okan
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
10 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlaki Bütünlük Ölçeği

Okan, N., & Eksi, H. (2020). The adaptation of the Moral Integrity Scale into Turkish and analysis of the psychometric features. Spiritual Psychology and Counseling, 5(3), 327–340. https://dx.doi.org/10.37898/spc.2020.5.3.124

Ergen İrade Ölçeği

Okan, N. (2016). Liseler İçin Ergen İrade Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Genç Olumsuz ve Olumlu Stres Ölçeği

Okan, N., Güner, H., & Kardaş, S. (2021). Genç Olumsuz ve Olumlu Stres Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Yönden İncelenmesi. Turkish Studies - Educational Sciences, 16(1),491-503.https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.48450

İrade Yedilisi Ölçeği (İYÖ)

Okan, N. (2019). İrade ve ahlaki bütünlüğün olumlu psikolojik çıktıları üzerine bir karma yöntem araştırması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kendinden Nefret Ölçeği

Kardaş, S., Güner, H., ve Okan, N. (2021). Kendinden Nefret Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik yönden incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 652-673.

Kişisel Anlam Profili Ölçeği

Ekşi, H., Okan, N. ve Mert Kömürcü, H. Ş. (2018). Kişisel Anlam Profili Ölçeği Kısa Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 47(47), 157-168.

Kısa Can Sıkıntısı Eğilimi Ölçeği

Güner, H., Okan.N., ve Kardaş, S. (2021). Turkish Adaptation and Psychometric Analysis of The Short Boredom Proneness Scale. Eğitim Bilimleri Dergisi, 53(53),326-341. doi: 10.15285/maruaebd.797235

Kısa Dönüşümcü Liderlik Ölçeği

Okan, N. ve Okan, Y. T. (2021). Kısa dönüşümcü liderlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik yönden incelenmesi. Turkish Studies - Social, 16(2), 687-700. https://dx.doi.org/10.47356/TurkishStudies.48329

Sosyal Etki Ölçeği

Eksi, F., Okan, N., Yilmazturk, M., & Eksi, H. (2021). Sosyal Etki Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik yönden incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 41, 153–173. https://doi.org/10.26650/SJ.2021.41.1.0091

Türkçe Öğrenme Bariyerleri Ölçeği

Ekşi, H. ve Okan, N. (2021). Türkçe Öğrenme Bariyerleri Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 687-699. https://doi.org/10.18069/firatsbed.822736

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi