TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 660 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

26 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ağrıya Bağlı Öz Derecelendirilmiş Fonksiyon Kaybı Ölçeği

Yurt, Y., Yakut, Y. ve Şener, G. (2017). Ağrıya bağlı öz derecelendirilmiş fonksiyon kaybı ölçeği türkçe versiyonun geçerliği ve güvenirliği . Egzersiz Tedavisi ve Rehabilitasyon Dergisi , 4(3), 134-138 . https://dergipark.org adresinden alınmıştır.

Assessment Scale in Patients with Multiple Sclerosis(Multipl Sklerozlu Hastalarda Değerlendirme Ölçeği)

Özkeskin M, Özden F, Yüceyar N. The reliability and validity of the turkish version of the fatigue assessment scale in patients with multiple sclerosis. Neurol Sci Neurophysiol 2022;39:109-14

Engelli Bireylerde Spora Katılımın Önündeki Zorlanmalar Ölçeği

Yılmaz, S.H.,  İlhan, E.L. ve  Yarayan, Y.E. (2021). Engelli Bireylerde Spora Katılımın Önündeki Zorlanmalar Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online), 26(3), 315 – 332. https://doi.org/10.53434/gbesbd.900837

Fiziksel Aktiviteye Katilimda Algilanan Engeller Ölçeği

Kolbaşı, E. N., Ödevoğlu, P., Birinci, T. (2023). The validity and reliability of the Turkish version of Self-Perceived Barriers for Physical Activity Questionnaire. Evaluation & the Health Professions, 0(0). doi:10.1177/01632787231182681

Fonksiyonel Bel Ağrısı Ölçeği

Koç, M. ve Bayar, K. (2017). Fonksiyonel bel ağrısı skalasının türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . Egzersiz Tedavisi ve Rehabilitasyon Dergisi , 4(2), 82-89 . https://dergipark.org.tr/en/pub/jetr/issue/41778/504370 adresinden alınmıştır.

Fonksiyonel Düzey Belirleme Ölçeği

Ülger, Ö., Topuz, S., Bayramlar, K., Şener, G.(2015). Çocuk amputeler için geliştirilen Fonksiyonel Düzey Belirleme Ölçeği ve ön sonuçları. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 26(3), 101-106.

Hasta Memnuniyet Ölçeği

Tüzün, E.H., Eker, L., Daşkapan, A.(2009). Fizik tedavi poliklinikleri için Hasta Memnuniyet Ölçeği: Güvenirliği ve geçerliği. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 20(1), 9-16.

İnmeli Hastalar için Postüral Değerlendirme Ölçeği

Zöngür, S., Aksoy, C. C., Taşpınar, F., Taşpınar, B. ve Kenar, B. (2018). İnmeli Hastalar İçin Postüral Değerlendirme Ölçeği (Postural Assessment Scale for Stroke Patients) Türkçe Versiyonu geçerlik ve güvenirlik. Izmir Democracy University Health Sciences Journal, 1( 2), 23-35.

International Restless Legs Syndrome Study Group Rating Scale(Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu Derecelendirme Ölçeği)

Ay E. , Helvacı Yılmaz N. , Arıcı Düz Ö. , Özer F. F. Validity and Reliability of the Turkish Version of The International Restless Legs Syndrome Study Group Rating Scale. Acta Medica Alanya. 3(2),2019: 105-110.

Kendini Yük Algılama Ölçeği

Aktürk, Ü. , Aktürk, S. & Erci, B. (2022).Kendini yük algılama ölçeği: Omurilik yaralanması olan Türk hastalarda bir validasyon çalışması . Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (3) , 18-27 .

King’s Parkinson’s disease pain scale (King’s Parkinson hastalığı ağrı ölçeği)

Soyuer F, Gültekin M, Cankurtaran F, Elmalı F. Reliability and validity of the Turkish version of King’s Parkinson’s Disease Pain Scale. Neurol Sci Neurophysiol 2020;37:57-62.

Klinik KOAH Anketi

Taspinar, B., Erbay, U., Taspinar, F., & Aksoy, C. C. (2020). A study on the validity and reliability of the Turkish version of the Clinical Chronic Obstructive Pulmonary Disease Questionnaire. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 33 (3), 379-385.

Meme Kanseri Tedavi Sonuçları Ölçeği

Kaya, B. ve Yakut, Y. (2021). Meme kanseri tedavi sonuçları ölçeği türkçe versiyonun geçerlik ve güvenirliği . Egzersiz Tedavisi ve Rehabilitasyon Dergisi , 8(2), 187-197 . DOI: 10.15437/jetr.794218

Multidimensional Nile Hallux Valgus Scale(Çok Boyutlu Nil Halluks Valgus Ölçeği)

BEK N, COŞKUN G, KINIKLI G, KARAHAN S (2016). Development of Multidimensional Nil Hallux Valgus Scale: a reliability and validity study. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 50(3), 269 – 276.

Osteoporotik Kırıktan Korunma Ölçeği

Aydın, S., Kurçer, M., İyigün, Z. (2021). Development of the Protection Against Osteoporotic Fractures Scale. Türk Osteoporoz Dergisi, 27(1), 1 – 7. 10.4274/tod.galenos.2020.42103

Pediatrik Motivasyon Ölçeği (PMÖ)

Kurt, M. ve Tarsuslu- Şimşek, T. (2018). Pediatrik Motivasyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 5(2), 116-124.

Pelvic Pain Impact Questıonnaire

Kurt, T. K., Taşpınar, B., & Taspinar, F. (2023). Validity and reliability of the Turkish version of The Pelvic Pain Impact Questionnaire. Journal of Basic and Clinical Health Sciences, 7 (2), 705-712. https://doi.org/10.30621/jbachs.1178880

Postural Değerlendirme Ölçeği

Demirci, C. , Aydoğan Arslan, S. , Yakut, H. , Sertel, M. & Kutluhan, S. (2021). Comparison of Psychometric Properties of the Postural Assessment Scale for Stroke Patients with Berg Balance Scale and Brunel Balance Assessment for Chronic Stroke.  Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5 (3) , 479-487.

Sağlık Çalışanlarının Kronik Ağrılı Hastalara Yönelik Tutumu Ölçeği

Sucu-Çakmak, N. C., Çalışkan, N., & Kan, A. (2023). Health Care Professionals’ Attitudes Toward Patients with Chronic Pain: Scale Development Study. Pain Management Nursing, 24 (2), 188–195. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2022.08.004

Spinal Kord Yaralanmalı Bireylerde Fiziksel Engelliliklerle İlgili Fiziksel Aktivite Ölçeği

Koç, K., Atıcı, E., Buran Çırak, Y., Dürüstkan Elbaşı, N. & Tütüneken, Y. E. (2021). Cultural adaptation and Turkish version of Physical Activity Scale for Individuals with Physical Disabilities in individuals with spinal cord injury: a reliability and validity study. Disability and Rehabilitation, 44 (21), 6414–6423. https://doi.org/10.1080/09638288.2021.1964

Subjektif Sağlık Şikayetleri

Kalaycıoğlu, O., Demir, G., Tokur-Kesgin, M. (2022).  Reliability and validity of the Turkish version of the Subjective Health Complaints Inventory (Subjektif Sağlık Şikayetleri Envanterinin Türkçe versiyonunun güvenirliği ve geçerliliği). Cukurova Medical Journal, 47(1), 366-376. https://doi.org/10.17826/cumj.1035899

The Shanghai Elbow Dysfunction Score

Birinci, T., Altun, S., Ziroğlu, N., & Kaya-Mutlu, E. (2023). The Shanghai Elbow Dysfunction Score: Psychometric properties, reliability and validity study of the Turkish version. Evaluation & the Health Professions, 1-1. Doi: 10.1177/01632787231183089

Walter Reed Görsel Değerlendirme Ölçeği

Çolak, İ. & Kuru Çolak, T. (2020). A study of the relıabılıty and valıdıty of the Turkısh versıon of the walter reed vısual assessment scale ın adolescents wıth ıdıopathıc scolıosıs . Journal of Turkish Spinal Surgery, 31(3), 125 – 129. https://doi.org/ 10.4274/jtss.galenos.2020.213

WHO-5 İyilik Durumu İndeksi

Eser, E., Çevik, C., Baydur, H., Güneş, S., Esgin, T. A., Öztekin, Ç. S., … & Özyurt, B. (2019). Reliability and validity of the Turkish version of the WHO-5, in adults and older adults for its use in primary care settings. Primary health care research & development, 20(e100), 1-7. https://doi.org/10.1017/S1463423619000343

Yaşlı Bireyler İçin Fiziksel Aktivite Engelleri Ölçeği

Demirdel, S., Şahinoğlu, D., Karahan, S., Demirdel, E., Topuz, S. (2018). Development Of The Physıcal Actıvıty Barrıers Scale For Elderly Indıvıduals. Türk Geriatri Dergisi, 21(4), 607 – 616. 10.31086/tjgeri.2018.68

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi