TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 660 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

34 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ağrıya Bağlı Öz Derecelendirilmiş Fonksiyon Kaybı Ölçeği

Yurt, Y., Yakut, Y. ve Şener, G. (2017). Ağrıya bağlı öz derecelendirilmiş fonksiyon kaybı ölçeği türkçe versiyonun geçerliği ve güvenirliği . Egzersiz Tedavisi ve Rehabilitasyon Dergisi , 4(3), 134-138 . https://dergipark.org adresinden alınmıştır.

Assessment Scale in Patients with Multiple Sclerosis(Multipl Sklerozlu Hastalarda Değerlendirme Ölçeği)

Özkeskin M, Özden F, Yüceyar N. The reliability and validity of the turkish version of the fatigue assessment scale in patients with multiple sclerosis. Neurol Sci Neurophysiol 2022;39:109-14

Engelli Bireylerde Spora Katılımın Önündeki Zorlanmalar Ölçeği

Yılmaz, S.H.,  İlhan, E.L. ve  Yarayan, Y.E. (2021). Engelli Bireylerde Spora Katılımın Önündeki Zorlanmalar Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online), 26(3), 315 – 332. https://doi.org/10.53434/gbesbd.900837

Fiziksel Aktiviteye Katilimda Algilanan Engeller Ölçeği

Kolbaşı, E. N., Ödevoğlu, P., Birinci, T. (2023). The validity and reliability of the Turkish version of Self-Perceived Barriers for Physical Activity Questionnaire. Evaluation & the Health Professions, 0(0). doi:10.1177/01632787231182681

Fonksiyonel Bel Ağrısı Ölçeği

Koç, M. ve Bayar, K. (2017). Fonksiyonel bel ağrısı skalasının türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . Egzersiz Tedavisi ve Rehabilitasyon Dergisi , 4(2), 82-89 . https://dergipark.org.tr/en/pub/jetr/issue/41778/504370 adresinden alınmıştır.

Fonksiyonel Düzey Belirleme Ölçeği

Ülger, Ö., Topuz, S., Bayramlar, K., Şener, G.(2015). Çocuk amputeler için geliştirilen Fonksiyonel Düzey Belirleme Ölçeği ve ön sonuçları. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 26(3), 101-106.

Görsel Nesne ve Mekân Algısı Testi

Dağlı B. , Erkan Oğul Ö. , Tanrıverdi M. , Hanoğlu L. , Altaş M. , Özdemir G. Validity and Reliability of the “Visual Object and Space Perception Test” in Turkish. Acta Medica Alanya. 2023; 7(2): 108-116.

Hasta Memnuniyet Ölçeği

Tüzün, E.H., Eker, L., Daşkapan, A.(2009). Fizik tedavi poliklinikleri için Hasta Memnuniyet Ölçeği: Güvenirliği ve geçerliği. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 20(1), 9-16.

İnmeli Hastalar için Postüral Değerlendirme Ölçeği

Zöngür, S., Aksoy, C. C., Taşpınar, F., Taşpınar, B. ve Kenar, B. (2018). İnmeli Hastalar İçin Postüral Değerlendirme Ölçeği (Postural Assessment Scale for Stroke Patients) Türkçe Versiyonu geçerlik ve güvenirlik. Izmir Democracy University Health Sciences Journal, 1( 2), 23-35.

International Restless Legs Syndrome Study Group Rating Scale(Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu Derecelendirme Ölçeği)

Ay E. , Helvacı Yılmaz N. , Arıcı Düz Ö. , Özer F. F. Validity and Reliability of the Turkish Version of The International Restless Legs Syndrome Study Group Rating Scale. Acta Medica Alanya. 3(2),2019: 105-110.

Kanada Okupasyonel Performans Ölçeği

Sağlamoğlu, E. (2023). Kanada Okupasyonel Performans Ölçeği’nin Serebral Palsili Çocuklarda Geçerlilik-Güvenilirlik ve Kullanım Talimatlarının Türkçeleştirilmesi (Tez No. 813608) [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Kendini Yük Algılama Ölçeği

Aktürk, Ü. , Aktürk, S. & Erci, B. (2022).Kendini yük algılama ölçeği: Omurilik yaralanması olan Türk hastalarda bir validasyon çalışması . Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (3) , 18-27 .

King’s Parkinson’s disease pain scale (King’s Parkinson hastalığı ağrı ölçeği)

Soyuer F, Gültekin M, Cankurtaran F, Elmalı F. Reliability and validity of the Turkish version of King’s Parkinson’s Disease Pain Scale. Neurol Sci Neurophysiol 2020;37:57-62.

Klinik KOAH Anketi

Taspinar, B., Erbay, U., Taspinar, F., & Aksoy, C. C. (2020). A study on the validity and reliability of the Turkish version of the Clinical Chronic Obstructive Pulmonary Disease Questionnaire. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 33 (3), 379-385.

Meme Kanseri Tedavi Sonuçları Ölçeği

Kaya, B. ve Yakut, Y. (2021). Meme kanseri tedavi sonuçları ölçeği türkçe versiyonun geçerlik ve güvenirliği . Egzersiz Tedavisi ve Rehabilitasyon Dergisi , 8(2), 187-197 . DOI: 10.15437/jetr.794218

Multidimensional Nile Hallux Valgus Scale(Çok Boyutlu Nil Halluks Valgus Ölçeği)

BEK N, COŞKUN G, KINIKLI G, KARAHAN S (2016). Development of Multidimensional Nil Hallux Valgus Scale: a reliability and validity study. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 50(3), 269 – 276.

Osteoporotik Kırıktan Korunma Ölçeği

Aydın, S., Kurçer, M., İyigün, Z. (2021). Development of the Protection Against Osteoporotic Fractures Scale. Türk Osteoporoz Dergisi, 27(1), 1 – 7. 10.4274/tod.galenos.2020.42103

Ottowa Oturma Ölçeği

Yaşa, M. E., Aydoğan Arslan, S., Yıldırım Şahan, T., Çağlar, D., Savcun Demirci, C., & Demir, P. (2023). Validity and reliability of the Turkish version of the Ottawa Sitting Scale in patients with acute stroke. Disability and Rehabilitation, 1-6.

Pandemi Dönemi Fiziksel Aktivite Ölçeği

Turhan, A., Büyükturan, Ö., Konar, N. M., Büyükturan, B., & Basat, E. M. (2024). Assessment of Physical Activity During Pandemic Periods: Development of the Questionnaire, Determination of Primary Validity, and Psychometric Properties. Cureus, 16(3), 1-14. https://doi.org/10.7759/cureus.56612 

Patellofemoral Ağrı Şiddeti Ölçeği

Çankaya, M., Karakaya, İ. Ç., & Yargıç, P. M. (2024). Reliability and validity of the Turkish version of the patellofemoral pain severity scale in patients with patellofemoral pain syndrome. Disability and Rehabilitation, 1-8.

Pediatrik Motivasyon Ölçeği (PMÖ)

Kurt, M. ve Tarsuslu- Şimşek, T. (2018). Pediatrik Motivasyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 5(2), 116-124.

PedsQL™ 3.0 Nöromusküler Modül

Kutlutürk Yıkılmaz, S., Tanrıverdi, M., & Öktem, S. (2024). Reliability and validity of the Turkish translation of the PedsQL™ 3.0 Neuromuscular Module for 2-to 4-year-olds in spinal muscular atrophy. Neuropediatrics. Advance online publication. https://doi.org/10.1055/a-2288-6383

Pelvic Pain Impact Questıonnaire

Kurt, T. K., Taşpınar, B., & Taspinar, F. (2023). Validity and reliability of the Turkish version of The Pelvic Pain Impact Questionnaire. Journal of Basic and Clinical Health Sciences, 7 (2), 705-712. https://doi.org/10.30621/jbachs.1178880

Postnatal Biriken Yorgunluk Ölçeği

Kırca, A. Ş., Gül, D. K., & Şener, N. (2023). Psychometric properties of postnatal accumulated fatigue scale validity and reliability. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 49 (1), 1762-1769.

Postural Değerlendirme Ölçeği

Demirci, C. , Aydoğan Arslan, S. , Yakut, H. , Sertel, M. & Kutluhan, S. (2021). Comparison of Psychometric Properties of the Postural Assessment Scale for Stroke Patients with Berg Balance Scale and Brunel Balance Assessment for Chronic Stroke.  Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5 (3) , 479-487.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi