TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 642 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

17 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Adölesanlar Tarafından Algılanan Hemşirelik İmajı Ölçeği

Apaydin Cirik, V., Aksoy, B., & Bektaş, M. (2024). Development of Adolescents’ perceptions of the nursing image scale and evaluation of its psychometric properties: A methodological study. Journal of Pediatric Nursing, 75, e119-e127. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.01.002

Aile Hemşireliği Bakım İnanç Ölçeği

Evgin, D., & Sümen, A. (2023). The Study on the Validity and Reliability of the Family Nurse Caring Belief Scale in the Turkish Culture. Journal of Education & Research in Nursing, 20(2), 92-98.

Algılanan Mahalle Düzensizliği Ölçeği (AMDÖ)

Elamlı, F., Avan, H., Vural, B., Koç, E.T., Yılmaz, B. & Bayat, M. (2023). Turkish validity and reliability study of perceived neighbourhood disorder scale. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 10(4), 621-630. https://doi.org/10.52880/sagakaderg.1290648

Anne Ev Kazaları Farkındalık Ölçeği

Gulbetekin, E.,  Tüfekci, F.G.(2023). A new scale for evaluating home accidents: Home accidents awareness scale for mothers with 0-3-year-old children. Haseki Tıp Bülteni-Medical Bulletin of Haseki, 61(2),88-95.

Annenin Algıladığı Ebeveynlik Öz Yeterlik Ölçeği

Tuncer, M., & Yesiltepe Oskay, U. (2023). The validity and reliability of the Perceived Maternal Parenting Self-Efficacy Scale: Turkish version. CURARE – Journal of Nursing, 1, 17-22. https://doi.org/10.26650/CURARE.2023.003

Babaların Emzirme Tutumu ve Katılımı Ölçeği (BETKÖ)

Hazar, H. U., & Gültekin, S. (2023). Validation of a Turkish version of the fathers’ breastfeeding attitude and participation scale. Revista da Associação Médica Brasileira, 69(9),e20230416. https://doi.org/10.1590/1806-9282.20230416

Çocukların Duygusal Dışa Vurumunu Değerlendirme Ölçeği

Yanık, M., Ayyıldız, T. K., & Altıntaş, H. K. (2019). Çocukların Duygusal Dışa Vurumunu Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(3), 179-188.

Diyabete Özgü Öz Merhamet Ölçeği Ebeveyn Versiyonu (ÖMÖ-De)

Baykal D.Ç., & Özdemir F.K. (2023). Parental Version of The Diabetes-Specific Self-Compassion Scale Scs-(Dp) Turkish Validity and Reliability Study. Ağrı Medical Journal, 1(2), 43-48.

Ebeveynler/Bakım Vericiler İçin Febril Konvülsiyon Bilgi Ölçeği

Toksoz, F., Acikgoz, A., Mutlu, F. S., & Sayik, D. (2023). Febrile convulsion knowledge scale for parents/caregivers: A validity and reliability study. Journal of Pediatric Nursing, 73, e509-e515.

Emzirmeyi Sonlandırmaya Hazır Oluşluk Ölçeği

Türkmen, H., Ekşioğlu, A., Tuna Oran, N., & Erdoğan, A. (2024). Readiness for Weaning Scale: Development and psychometric measurement study. Infant and Child Development. https://doi.org/10.1002/icd.2471

Epilepside Ebeveyn Nöbet Yükü Ölçeği

Yorulmaz, D. S., Sezer, H. K., & Kucukoglu, S. (2023). The development of The Epileptic Seizure Parental Burden Scale: A validity and reliability study. Journal of Pediatric Nursing, 72, 153-160.

Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri (PedsQL) 3.0 Kardiyak Modülü 8-18 Yaş Çocuk Formu

Altın, T. B., Gerçeker, G. Ö., Meşe, T., & Gerçeker, E. (2023). Turkish validity and reliability study of pediatric quality of life inventory (PedsQL) 3.0 cardiac module for 8–18 years old children and parents. Journal of Pediatric Nursing, 72, e-71-e79.  https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.06.009

Sağlıklı Çocuklar için Hastane Algısı Ölçeği

Ekici, B. (2023). Development of Hospital Perception Scale for Healthy Children (HPSHC) and Investigation of Its Psychometric Properties. Children, 10(10), 1706. https://doi.org/10.3390/children10101706  

Tuvalet Eğitimi Bilgi ve Tutum Ölçeği

Ciger, İ.(2021) Tuvalet Eğitimi Bilgi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Tez No.680215 (Yüksek Lisans tezi, Atatürk Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Yarık Dudak ve/veya Damaklı Çocukların Ebeveynleri için Aile Güçlendirme Ölçeği

Boztepe, H., Çınar, S., Kanbay, Y., Acımış, B., Özgür, F., & Terzioglu, F. (2022). Validity and reliability of the Family Empowerment Scale for parents of children with cleft lip and/or palate. Child: Care, Health and Development, 48(2), 277-285.

Yenidoğan Aile Merkezli Bakım Ölçeği (YAMBÖ)

Akkaş, N., & Geçkil, E. (2023). Family-centered care scale in neonatal intensive care unit (FCCS-NICU): Development and psychometrics evaluation. Journal of Pediatric Nursing, 72, 168-176. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.11.031

Yenidoğan Cilt Değerlendirme Tutum Ölçeği

Coskun, A. B., & Çiğdem, Z. (2022). Yenidoğan Cilt Değerlendirme Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Buna Yönelik Hemşirelere Verilen Teknoloji Destekli Eğitimin Değerlendirilmesi (Tez No. 766891) [Doktora tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi