TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 620 Eczacılık

9 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği

Demirtaş, Z., Dağtekin, G., Sağlan, R., Alaiye, M., Önsüz, M. F., Işıklı, B., Kılıç,F.S. ve Metintaş, S. (2018). Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği geçerlilik ve güvenilirliği. Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi. 3(3):37-46

Besin ve İlaç Etkileşimi Bilgi Düzeyi Saptama Ölçeği

Karagöz, M. F., Gezmen-Karadağ, M., Yıldıran, H., & Akçil-Ok, M. (2022). Developing a Food and Drug Interaction Knowledge Scale for Health Care Professionals: A Validity and Reliability Study. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(1), 48-59. http://dx.doi.org/10.22312/sdusbed.1033924

İlaç Okuryazarlığını Değerlendirme Ölçeği

Torun, Ö., Memiç, İ., Ay, P., Sancar, M., Selçuk, A. vd. (2023).Development and Evaluation of a Turkish Scale to Assess Medication Literacy for Adults.Turkish journal of pharmaceutical sciences.20(2):84-90.DOI: 10.4274/tjps.galenos.2022.07277.

İlaç Tutumu Ölçeği

AYDIN, E., AYDIN, E., BALABAN, Ö. D., YUMRUKÇAL, H., & ERKIRAN, M. (2017). İlaç Tutumu Ölçeği-10’un Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği.

King’s Parkinson’s disease pain scale (King’s Parkinson hastalığı ağrı ölçeği)

Soyuer F, Gültekin M, Cankurtaran F, Elmalı F. Reliability and validity of the Turkish version of King’s Parkinson’s Disease Pain Scale. Neurol Sci Neurophysiol 2020;37:57-62.

Kronik Hastalarda Hasta Odaklı Eczacılık Hizmetleri ile ilgili Memnuniyet Anketi

Okuyan, B , Hücum, H , Sancar, M , Ay, P , ve İzzettin, F . (2016). Kronik Hastalarda Hasta Odaklı Eczacılık Hizmetleri ile ilgili Memnuniyet Anketinin Türkçe validasyonu. Clinical and Experimental Health Sciences, 6(4), 150-154. doi: 10.5152/clinexphealthsci.2016.05

Sağlık Çalışanları İçin Besin ve İlaç Etkileşimleri Bilgi Ölçeği Geliştirme

Karagöz M. F. , Gezmen Karadağ M. , Yıldıran H. , Akçil Ok M. . (2022). Developing a Food and Drug Interaction Knowledge Scale for Health Care Professionals: A Validity and Reliability Study. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(1): 48-59.  

Sağlık Çalışanları Kültürel Yeterlilik Ölçeği

Korkmaz, M., Yıldırım, Ö. Ö., Eren, D. Ç., & Avci, İ. A. (2022). Turkish validity and reliability study of the healthcare professionals Cultural Competence Scale. Journal of Nursology, 25(4), 217-223. Doi: 10.5152/JANHS.2022.999534.

Teoriye Dayalı Klinik Davranışsal Niyet Ölçeği

Okuyan, O., Ozcan, V.,  Ay, P., Durak Albayrak, O., Turker, M., Ucar, N., Sayin, Z., Sancar, M.(2023). Psychometric Properties of the TheoryBased Clinical Behavioral Intention Scale among Turkish Community Pharmacists. J Res Pharm.27(1): 464-468.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi