TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 481 Siyasal İletişim

9 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Avrupa Birliği Algı Ölçeği

Dikmenli, Y.(2022). Teacher Candidates’ Perceptions of the European Union (EU): A Scale development study and perceptions levels. Participatory Educational Research (PER), 9(4), 213-230.

Conger-Kanungo Karizmatik Liderlik Ölçeği

Özdemir, M. ve Pektaş, V. (2020). Conger-Kanungo Karizmatik Liderlik Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 2-18. https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbdergi/issue/52731/656587

Dijital Karnaval Ortamında Mahremiyet Algısı Ölçeği (DKOMA)

Böyük, M. (2023). Dijital Karnaval Ortamında Mahremiyet Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (1), 129-144. http://dx.doi.org/10.46442/intjcss.1294385

İzleyicinin Medya ve Din Algısı Ölçeği

Al, A. (2020). The Construct Validity of the Scale of Audience Perceptions of Media and Religion. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, 3(1), 61-77.

Öğrencilerin Ayrımcılık Algısı Ölçeği

Gören, S., Özdemir, M., Ötken, Ş (2020). Öğrencilerin Ayrımcılık Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10(2), 364 – 371.

Siyasal Rıza Ölçeği

Ceylan, F., İspir, N. ve Özpolat, A. R. (2019). Siyasal Rıza Ölçeği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 605-629.

Sosyal Adalet Savunuculuğu Ölçeği

Kırlıoğlu, M. & Tekin, H. H. (2019). Sosyal adalet savunuculuğu ölçeğinin (SASÖ) doğrulayıcı faktör analizi . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 (3) , 859-874 . https://doi.org/ 10.16953/deusosbil.502282

The scale that affects political and social participation(Siyasal ve toplumsal katılımı etkileyen ölçeği)

Akfırat, O. N. & Çok, F. (2013). The Turkish Adaptation of the Scale that Effect Political and Social Participation . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 46 (2) , 369-398 . DOI: 10.1501/Egifak_0000001310

Türkiye’de Bireylerin Sol-Sağ Ayrımına Göre Konumlanışı: Dünya Değerler Araştırması 1990-2018 Verilerinin İnceleme Ölçeği

Yağcı, A. H. (2022). Türkiye’de bireylerin sol-sağ ayrımına göre konumlanışı: Dünya değerler araştırması 1990-2018 verilerinin incelenmesi . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 21-50. https://doi.org/10.14782/marmarasbd.1019042

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi