TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 481 Siyasal İletişim

13 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akıllı Kent Uygulamaları Ölçeği

Göksoy Sevinçli, B. (2023). Akıllı Kent Uygulamalarına Yönelik Ölçek Geliştirme ve Geçerlik Çalışması. Kent Akademisi, 16 (3), 1497-1524. DOI: 10.35674/kent.1287596

Aşiret Algısı Ölçeği

Korkmaz, E. (2024). Tribal Perception Scale: A scale development study. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 146-164. https://doi.org/10.15182/diclesosbed.1354637

Avrupa Birliği Algı Ölçeği

Dikmenli, Y.(2022). Teacher Candidates’ Perceptions of the European Union (EU): A Scale development study and perceptions levels. Participatory Educational Research (PER), 9(4), 213-230.

Conger-Kanungo Karizmatik Liderlik Ölçeği

Özdemir, M. ve Pektaş, V. (2020). Conger-Kanungo Karizmatik Liderlik Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 2-18. https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbdergi/issue/52731/656587

Dijital Aktivizm Hiyerarşisi Ölçeği

Subaşı, H. (2023) Kültürel Boyutlar Kuramı Çerçevesinde Kamu Segmentasyonu ve Dijital Aktivizm (Tez No. 786712) [Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Dijital Karnaval Ortamında Mahremiyet Algısı Ölçeği (DKOMA)

Böyük, M. (2023). Dijital Karnaval Ortamında Mahremiyet Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (1), 129-144. http://dx.doi.org/10.46442/intjcss.1294385

İzleyicinin Medya ve Din Algısı Ölçeği

Al, A. (2020). The Construct Validity of the Scale of Audience Perceptions of Media and Religion. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, 3(1), 61-77.

Öğrencilerin Ayrımcılık Algısı Ölçeği

Gören, S., Özdemir, M., Ötken, Ş (2020). Öğrencilerin Ayrımcılık Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 10(2), 364 – 371.

Siyasal Rıza Ölçeği

Ceylan, F., İspir, N. ve Özpolat, A. R. (2019). Siyasal Rıza Ölçeği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 605-629.

Sosyal Adalet Savunuculuğu Ölçeği

Kırlıoğlu, M. & Tekin, H. H. (2019). Sosyal adalet savunuculuğu ölçeğinin (SASÖ) doğrulayıcı faktör analizi . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 (3) , 859-874 . https://doi.org/ 10.16953/deusosbil.502282

Sosyal Medyada İdeolojik Faaliyet Ölçeği

Barış, Ö. (2023). Sosyal Medyada İdeolojik Faaliyet Ölçeğinin geliştirilme çalışması. Uluslararası Kültürel Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (2), 19-32. https://doi.org/10.46442/intjcss.1397783

The scale that affects political and social participation(Siyasal ve toplumsal katılımı etkileyen ölçeği)

Akfırat, O. N. & Çok, F. (2013). The Turkish Adaptation of the Scale that Effect Political and Social Participation . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 46 (2) , 369-398 . DOI: 10.1501/Egifak_0000001310

Türkiye’de Bireylerin Sol-Sağ Ayrımına Göre Konumlanışı: Dünya Değerler Araştırması 1990-2018 Verilerinin İnceleme Ölçeği

Yağcı, A. H. (2022). Türkiye’de bireylerin sol-sağ ayrımına göre konumlanışı: Dünya değerler araştırması 1990-2018 verilerinin incelenmesi . Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 21-50. https://doi.org/10.14782/marmarasbd.1019042

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi