TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 250 Nöropsikolojik Değerlendirme

50 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Algılamada Sapmalar Ölçeği

Özel Kızıl, E.T. ve ark. (2009). Algılamada Sapmalar Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 46 (Özel Sayı), 49-53.

Alzheimer Hastalık Değerlendirme Ölçeği- Bilişsel Alt Boyut

Mavioğlu, H., Gedizlioğlu, M., Akyel, S., Aslaner, T., & Eser, E. (2006). The validity and reliability of the Turkish version of Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale (ADAS-Cog) in patients with mild and moderate Alzheimer’s disease and normal subjects. Int J Geriatr Psychiatry, 21, 259–265. doi: 10.1002/gps.1457

Amiyotrofik Lateral Skleroz Fonksiyonel Derecelendirme Skalası

Koç, F., Balal, M., Demir, T., Alparslan, Z. N. ve Sarıca, Y. (2016). Amiyotrofik Lateral Skleroz Fonksiyonel Derecelendirme Skalası'nın Türkçe'ye uyarlanması ve güvenirlilik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi , 53, 229-233. DOI: 10.5152/npa.2016.11334

Bayley Bebekler İçin Zihinsel ve Devimsel Ölçek

Ozelli, L. B. (1978). Bayley Bebekler İçin Zihinsel ve Devimsel Ölçek ile bir ön çalışma. Türk Psikoloji Dergisi, 20(1-2), 35.

Bilişsel Başarısızlıklar Ölçeği

Eser- Yapıcı, H., Inan-Yalçınay, M. , Kucuker, M. U., Kilciksiz, C. M., Yilmaz, S., Dincer, N., ... & Aydemir, O. .(2020). Development, validity and reliability of the 4-point Likert Turkish version of Cognitive Failures Questionnaire. Annals Of Medical Research, 27(6), 1650-1656. DOI: 10.5455/annalsmedres.2020.04.308

Boston Adlandırma Testi

Ekinci, A. (2016). Boston Adlandırma Testi’nin sağlıklı yaşlı örneklemde uyarlama ve norm belirleme çalışması[Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Çocukluk Çağı Nörolojik Bozukluk Etki Ölçeği (ÇNBÖ)

Tanrıverdi, M. & Karantay-Mutluay, F. (2017). Reliability and validity of the Turkish version of the Impact of Childhood Neurological Disability Scale in children with epilepsy. Epilepsi, 23(3), 97-102. doi: 10.14744/epilepsi.2017.81894

Cohen-Mansfield Ajitasyon Envanteri (CMAE)

Demircioğlu Özal, M. (2014). Alzheimer hastalarında cohen-mansfıeld ajitasyon envanteri'nin (cohen-mansfıeld agitation ınventory-CMAI) Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Conners Ana-Baba Derecelendirme Ölçeği

Alkan, D., Kaner, S. ve Çakıcı, E. (2020). Conners Ana-Baba Derecelendirme Ölçeği-Yenilenmiş Uzun Formunun KKTC ilkokul öğrencileri için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(Ek sayı.1), 62-69. http://doi.org/10.5455/apd.76887

Deliryum Derecelendirme Skalası

Cinar, M. A., Ozmenler, K. N., Ozsahin, A., & Trzepacz, P. T. (2014). Reliability and validity of the Turkish translation of the Delirium Rating Scale-Revised-98. Dusunen Adam, 27(3), 186-193.

Dokuz Eylül Zihin Teorisi Ölçeği

Değirmencioğlu,B. (2008).İlk kez geliştirilecek olan Dokuz Eylül Zihin Teorisi Ölçeğinin (DEZTÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,İzmir.

Dört Adım Kare Testi

Işık, E. İ. (2014). Yaşlılarda dört adım kare testinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Dubois 5 Kelime Testi (5KT)

Kayserili, G. (2010). Dubois 5 kelime testi'nin 50 yaş ve üzeri yetişkin bireyler için geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ebeveyne ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Gözden Geçirilmiş Formu

Yavuz, M., Yuksel, N. & Yavuz, B. G. (2018). Examining the psychometric properties of the Turkish Inventory of Parent and Peer Attachment revised (T-IPPA-R), and the associations between T-IPPA-R and adolescent depression. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(Supplement 2), 72-79.

Ege Agrafi Test Bataryası

Evyapan-Akkuş, D. ve Güler, A. (2016). Ege Agrafi Test Bataryası’nın Hafif Bilişsel Bozukluk ve Alzheimer Hastalığı olgularındaki yazma bozukluklarını belirlemedeki yeri. Türk Psikiyatri Dergisi, 27 (3), 185-194.

El Tercihi Anketi

Nalçacı, E., Kalaycıoğlu, C., Güneş, E. ve Çiçek, M. (2002). El tercihi Anketinin geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(2), 99-106.

Epilepsi Hastalarının Kişilik Özelliklerinin Cloninger’in Mizaç ve Karakter Ölçeği

Bostancı, B., Konuk, N., Kıran, S., Kökrek, Z. ve Yeni, S. Y. (2011). Epilepsi hastalarının kişilik özelliklerinin Cloninger’in Mizaç ve Karakter Ölçeği ile değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12, 13-23. https://download.trdizin.gov.tr/hLqM60mDRvsHph7eB-NujyztsVmWuX1aBcvIRjyjDf1M8jZNZnz0vE3vPOZb6BkYtIr-6Snp37XB0nLDO_IqZRiwSz-QhWnvH5OeKhcWVDFPcPVwvWYcL7yCXG0WpUGb?contentDisposition=inline

Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Ölçeği

Günay, Ş., Savran, C., & Aksoy, U. M. (2005). Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Ölçeğinin dilsel eşdeğerlilik, geçerlik güvenirlik ve norm çalışması.M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 133-150.

Frenchay Afazi Tarama Testi( FATT)

Göçer March, E. (1996). Frenchay Afazi Tarama Testi: Türk nöroloji hastaları için bir standardizasyon çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 11 (38), 56-63.

Frontal Değerlendirme Bataryası

Tunçay, N. (2009). FAB (Frontal Assessment Battery) Testinin Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirliği. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Gebeliğe Bağlı Yakınmalar Ölçeği

Çoban, A., Arslantaş, H., Dereboy, F., ve Kamalak, H. (2020). Reliability and Validity of the Turkish Version of the Scale for Pregnancy Related Discomforts. Yeni Sempozyum, 58 (2), 2-6. DOI: 10.5455/NYS.20200104055452

Genişletilmiş Engellilik Durum Ölçeği

Piri-Çınar, B., & Güven-Yorgun, Y. (2018). What we learned from the history of Multiple Sclerosis measurement: Expanded Disability Status Scale. Archives of Neuropsychiatry, 55(Suppl.1), S69-S75.

Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu

Karakaş, S. ve Yalın, A. (1995). Görsel İşitsel Sayı Dizilei Testi B Formunun 13-54 Yaş Grupları Üzerideki Standardizasyon Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 20-31.

Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B)

Kılıç B. G., Koçkar. A. İ., Irak M., Şener Ş. ve Karakaş, S. (2002).Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu Kullanılarak ölçülen bellek uzamının 6-11 yaş grubu öğrencilerde gelişimi. 3P Dergisi, 10, 243-254.

Gözlerden Zihin Okuma Testi

Yildirim, E. A., Kaşar, M., Güdük, M., Ateş, E., Küçükparlak, İ. ve Özalmete, E. O. (2011). Gözlerden Zihin Okuma Testi’nin Türkçe güvenirlik çalışması. Turk Psikiyatri Dergisi, 22(3) , 177-186.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi