TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 204 Depresyon Bozuklukları

145 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

A Aleksitimi Ölçeği

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Alioğlu, S., Çimen, S., Güven, H., ve Ay, Ç. E. (2017). Özellik yaklaşımıyla aleksitimiyi ölçme-ı: a aleksitimi ölçeği madde seçimi ve faktör yapısının oluşturulması. Nöropsikiyatri Arşivi; 54: 216-224. DOI: 10.5152/npa.2017.12769

Açık Kaygı Ölçeği

Karagüven, M. H. (1999). Açık Kaygı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği ile ilgili bir çalışma. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 203-218.

Algılanan Stres Ölçeği

Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F. ve Dereboy, Ç. (2013). Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. New/Yeni Symposium Journal, 51(3), 132-140.

Allen Bilişsel Seviye Tarama

Kaya-Ozturk, L., Bumin, G., Ozturk, E., & Akyurek, G. (2022). Investigation of the validity and reliability of the Turkish adaptation of Allen Cognitive Level Screen-5 (ACLS-5) with ındividuals with schizophrenia. Occupational Therapy in Mental Health, 1-17. https://doi.org/10.1080/0164212X.2022.2135671

Barratt Dürtüsellik Ölçeği

Patton JH, Stanford MS, Barratt ES. Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. J Clin Psychol 1995; 51:768-774.

Beck Depresyon Envanteri

Hisli, N. (1989). Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği, güvenirliği. Psikoloji dergisi, 7(23), 3-13.

Beck Umutsuzluk Ölçeği

Derebaşı, I. (1996). Beck Umutsuzluk Ölçeği'nin Ege Üniversitesi öğrencileri üzerinde geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Beck Umutsuzluk Ölçeği

Durak, A. ve Palabıyıkoğlu, R. (2006). Beck Umutsuzluk Ölçeği Geçerlilik Çalışması. Kriz Dergisi, 2(2), 311-319.

Beck Umutsuzluk Ölçeği

Durak, A. & Palabıyıkoğlu, R. (1994). Beck umutsuzluk ölçeği geçerlilik çalışması. Kriz Dergisi , 2 (2) , 311-319. https://doi.org/10.1501/Kriz_0000000071

Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeği

Aydemir, Ö., Eren, İ., Savaş, H., Kalkan-Oğuzhanoğlu, N., Koçal, N., Devrimci-Özgüven, H., ... Vahip, S. (2007). Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeğinin geliştirilmesi, güvenilirlik ve geçerliliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4), 344-352.

Bipolar Depresyon Derecelendirme Ölçeği

Batmaz, S., Ozdel, K., Kocbiyik, S., & Karadag, H. (2014). The validity and reliability of the Turkish version of the Bipolar Depression Rating Scale. Comprehensive Psychiatry, 55(6), 1448-1454. doi:10.1016/j.comppsych.2014.04.020

Bipolar Spektrumu Tanı Ölçeği

İnce, B., Cansız, A., Ulusoy, S., Yavuz, K. F., Kurt, E. ve Altınbaş, K. (2019). Bipolar Spektrumu Tanı Ölçeği Türkçe Formu’nun güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 1-8.

Birinci Basamak İçin Beck Depresyon Tarama Ölçeği (BDÖ-BB)

Aktürk, Z., Dağdeviren, N., Türe, M., Tuğlu, C. (2005). Birinci Basamak İçin Beck Depresyon Tarama Ölçeği’nin Türkçe çeviriminin geçerlik ve güvenirliği. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 9(3), 117-122.

Biyolojik Ritim Değerlendirme Görüşmesi

Aydemir, Ö., Sücüllüoğlu-Dikici, D., Akdeniz, F., Kalaycı, F., Akkaya,C., Altınbaş, K... Vahip, S. (2012). Biyolojik Ritim Değerlendirme Görüşmesinin Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13, 256-261.

Boratav Depresyon Tarama Ölçeği

Boratav, C. (2003). Boratav Depresyon Tarama Ölçeği (Bordepta): Epidemiyolojik çalışmalar ve birinci basamak sağlık hizmetinde depresyonu tanımaya duyarlı bir ölçek. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3), 172-183.

Brown İnançların Değerlendirilmesi Ölçeği

Özcan, T., Kuru, E., Şafal, Y., Karadere, M. E., Yavuz, K. F. ve Türkçapar, M. H. (2013). Brown İnançların Değerlendirilmesi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2(1), 25-33.

Calgary Depresyon Ölçeği

Oksay, S. E., Aksaray, G., ve Kaptanoğlu, C. (2000). Calgary Depresyon Ölçeğinin şizofreni hastalarında geçerlik ve güvenirlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 11(4), 278-284.

CES Depresyon Ölçeği

Tatar A., Kayıran S., Saltukoğlu G., Ozkut Zeybek E., Emeksiz M. (2013). Analysis of the center for epidemiologic studies depression Scale (CES-D) in children and adolescents from the perspective of the item response theory. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 23(3), 242 – 253. https://doi.org/10.5455/bcp.20130324030600

CES-D Depresyon Ölçeği

Lehmann, V., Makine, C., Karşıdağ, Ç., Kadıoğlu,P., Karşıdağ, K & Pouwer, F. (2011). Validation of the Turkish version of the Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) in patients with Type 2 diabetes mellitus. BMC Medical Research Methodology, 11, 109-116.

Chalder Yorgunluk Ölçeği

Adın, R. M., Ceren, A. N., Salcı, Y., Fil-Balkan, A., Armutlu, K., & Ayhan-Kuru, Ç. (2022). Dimensionality, psychometric properties and population-based norms of the Turkish version of the Chalder Fatigue Scale among adults, Health and Quality of Life Outcomes, 20(1), 1-16. https://doi.org/10.1186/s12955-022-02074-x

Cinsiyete Duyarlı Depresyon Ölçeği

Mısır E, Batmaz S, Demir M .(2022). Erkek Depresyon Risk Ölçeği ve Cinsiyete Duyarlı Depresyon Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 25(3), 289 – 299. https://doi.org/10.5505/kpd.2022.67355

Çocuk Depresif Belirti Değerlendirme Ölçeği

Erol, E., Zabcı, N., ve Şimşek, Ö. F. (2020). Çocuk Depresif Belirti Ölçeği geliştirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi,21(ek2),14-20. doi: 10.5455/apd.105601

Çocuk Depresif Semptom Ölçeği

Erol, E. (2018). Çocuk Depresif Semptom Ölçeği geliştirme çalışması (Doktora tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çocuk Kaygı ve Depresyon Ölçeği- Ebeveyn Versiyonu

Görmez, V., Kılınçaslan, A., Ebesutani, C., Orengul, A.C., Kaya, İ. Ceri, V., Nasiroğlu, S., Filiz, M. & Chorpita, B.F. (2017). Psychometric properties of the Parent Version of the Revised Child Anxiety and Depression Scale in a clinical sample of Turkish children and adolescents. Child Psychiatry & Human Development, 48 (6), 922-933. DOI 10.1007/s10578-017-0716-1.

Çocuklar için Depresyon Değerlendirme Ölçeği Revize Formu

Alşen-Güney, S., Baykara, H. B., İnal-Emiroğlu, N. (2018). Çocuklar için Depresyon Değerlendirme Ölçeği Revize Formunun Türk popülasyonundaki ergenlerde psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19, 41-48. doi: 10.5455/apd.292666

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi