TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Adalet

17 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Algılanan Kişi – Çevre Uyum Ölçeği

İnkaya-Horoz, E. F. (2019). Algılanan Kişi-Çevre Uyum Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlama çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Nayır, F. (2014). Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Kısa Form Geçerlik Güvenirlik Çalışması . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (28).89-106.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ)

Kangalgil, M., Özgül, F., Temel, A., Kural, T., & Karagöz, Y . (2021). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 70-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/60685/855962

Demokratik Olmayan Öğretmen İnanç Ölçeği

Kesici, Ş. (2006). Demokratik Olmayan Öğretmen İnanç Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 143-152.

Demokratik Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği

Bay, E., Kaya, H. İ. ve Gündoğdu, K. (2010). Demokratik Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeği geliştirilmesi. Education Sciences, 5 (2), 646-664.

Din Öğretiminin Ötekileştirme Eğilimini Önleme Düzeyi Ölçeği

Yıldırım, R. (2020). Din Öğretiminin Ötekileştirme Eğilimini Önleme Düzeyi Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Tokat İlmiyat Dergisi. 8(2). 547-572. https://doi.org/10.5281/zenodo.4399231

Ebeveyn Görüşlerine Göre Öğrenci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi Ölçeği

Ağlar, C. (2022) Ebeveyn görüşlerine göre öğrenci kişilik özelliklerinin belirlenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması (Tez No. 756708) [Yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Erdemli Liderlik Ölçeği

YILDIRIM, A , KAHVECİ, A . (2019). Erdemli Liderlik Ölçeği'nin uyarlanması :Geçerlik ve güvenirlik analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (51) , 18-41.

Etik İlkeler Tutum Ölçeği

Uysal Kasap, E. ve Bahçecik, N. (2020). Hemşirelerin sağlık bakım uygulamalarında etik ilkelere yönelik tutumlarının belirlenmesi. Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences, 5(6), 51-58. http://dx.doi.org/10.46648/gnj.65

Hemşirelik Mesleği Öz-Yeterlilik Ölçeği (HMÖYÖ)

Özer, M., Çelik, H. ve Bektaş, O. (2022). Covid-19 salgınında uzaktan eğitim alan İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin mesleki öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Yaşam Boyu Hemşirelik Dergisi, 2022(2), 102-127. https://doi.org/10.29228/llnursing.63507  

Kapsayıcı Liderlik Ölçeği

Okçu, V. & Deviren, İ. (2020). Kapsayıcı Liderlik Ölçeğinin Eğitim Örgütleri için Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 180-192. https://doi.org/10.21666/muefd.770115

Karakter Güçleri Envanteri (VIA-IS-P)

Demirci, İ., Güldal, Ş. & Ekşi, H. (2021, October). Classification and measurement of character strengths: VIA-IS-P and GASC-24 forms. 22nd International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Muş, Türkiye.

Öğretmenlik Meslek Etik İlkeleri Ölçeği

Kepenek, Ö. (2008). Öğretmenlik meslek etik ilkelerinin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi (Kocaeli ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Okul Müdürlerinin Hizmetkar Liderlik Davranışları Ölçeği

Ekinci, A. (2015). Development of the School Principals' Servant Leadership Behaviors Scale and Evaluation of Servant Leadership Behaviors According to Teachers' Views. Egitim ve Bilim, 40(179), 341-360.

Ortaokul Öğrencileri İçin Okul İklimi Ölçeği

Atik, G., & Güneri, O. Y. (2016). Ortaokul öğrencileri için okul iklimi ölçeği: Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 15(1), 91-103. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.42123

Psikiyatri hemşireleri için moral distres ölçeği

Kovancı, M. S., & Özbaş, A. A. (2020). Psikiyatri Hemşireleri için Moral Distres Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 23(4), 486-494. doi: 10.5505/kpd.2020.24865

Sosyal Bilgiler ile İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Derslerindeki Değerlere İlişkin Ortak Tutum Ölçeği

Kaya, F. (2021). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler ile insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi derslerindeki değerlere ilişkin tutumları. (Yayınlanmamış doktora tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi