TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçülen Özellikler: Geçerlilik Güvenilirlik

12 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

8-10 Yaş Çocukları İçin Eleştirel Okuma Ölçeği

Şahin, G. , Dilidüzgün, S. & Leana Taşcılar, M. (2020). 8-10 Yaş Çocukları İçin Eleştirel Okuma Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 14 (1) , 372-386 . DOI: 10.17522/balikesirnef.657527

A Cyber Victimization/Cyber Bullying Scale For University Students

Bayar, A., Kurt, B. S., Mutlu, M., Öven, Ç. & Bayar, Y. (2023). The validity and the reliability Study of A Cyber Victimization/Bullying Scale For University Students. Research on Education and Psychology, 7 (1), 149-163. DOI:10.54535/rep.1297063

Assessment Scale in Patients with Multiple Sclerosis(Multipl Sklerozlu Hastalarda Değerlendirme Ölçeği)

Özkeskin M, Özden F, Yüceyar N. The reliability and validity of the turkish version of the fatigue assessment scale in patients with multiple sclerosis. Neurol Sci Neurophysiol 2022;39:109-14

Brunet Lézine gelişim ölçeği

Kayaalp, L. , Aygölü, F. , Alsancak, B. , Düzen, E. & Doğangün, B. (2010). Brunet Lézine gelişim ölçeği Türkiye uyarlaması: Normlar geçerlik ve güvenirlik Özgün Araştırma. Türk Pediatri Arşivi, 45(2), 86-95. https://doi.org/10.4274/tpa.45.86

İş Doyumsuzluğuna Verilen Tepkiler Ölçeği

Yaşın, F. (2013). İş Doyumsuzluğuna Verilen Tepkiler Ölçeği: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Nesne Psikoloji Dergisi , 1 (2) , 1-20 . DOI: 10.7816/nesne-01-02-01

Mentor Davranış Ölçeği

Güngör M. , Özkütük N. (2022). The Turkish Version of The Mentor Behavior Scale: Validity and Reliability Study. Tıp Eğitimi Dünyası. 21(65). 71-83. https://doi.org/10.25282/ted.1115058

Müşteri Vatandaşlık Davranışı Ölçeği

Erdoğan Aracı, Ü. ve Sezgin, E. K. (2020). Müşteri Vatandaşlık Davranışı Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1279-1293. http://dx.doi.org/10.26677/TR1010.2020.395

Müzik Öğretmeni Adaylarına Yönelik Piyano İle Eşlik Alanında Yeterlik Algısı Ölçeği

Piji, D. (2013). Müzik öğretmeni adaylarına yönelik piyano ile eşlik alanında yeterlik algısı ölçeği’nin geliştirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26 (26), 111-132.

Örgütsel Dayanıklılık Ölçeği

Yurdunkulu, A. & Terzi, Ç. (2022). Örgütsel Dayanıklılık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 10(2) , 133-150 .

Sağlık Çalışanları Çok Boyutlu Global Liderlik Ölçeği

Erçetin, Ş. Ş. , Açıkalın, Ş. N. , Gökbayrak, M. , Çevik, M. S. & Maya, İ. (2021). Sağlık Çalışanları Çok Boyutlu Glokal Liderlik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması . OPUS International Journal of Society Researches , 17 (36) , 2471-2489 . DOI: 10.26466/opus.841283

Sağlık personeli yaşam kalitesi ölçeği

Aydın, İ. , Çelik, Y. & Uğurluoğlu, Ö. (2011). Sağlık personeli yaşam kalitesi ölçeği:Geliştirilmesi,geçerliliği ve güvenirliliği . Toplum ve Sosyal Hizmet , 22 (2) , 79-100 .

Yakın Partner İlişkilerinde Kadının Maruz Kaldığı Cinsel Şiddet Ölçeği

Güvenç, R., Yildirim, M. H., & Yildirim, E. A. (2022). Yakın Partner İlişkilerinde Kadının Maruz Kaldığı Cinsel Şiddet Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Noro-Psikyatri Arsivi, 59(2), 151-157.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi