Yazma Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Deniz, H. ve Demir, S. (2019). Yazma Kaygısı Ölçeği’nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(2), 1034-1051.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7884/teke.4414
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Sezgin DEMİR
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1. Öğretmenlerimin yazdığım metinleri değerlendireceği düşüncesi beni kaygılandırır.
2. Yazdıklarımın beğenilmeyeceği düşüncesi üzerimde baskı oluşturur.
3. Arkadaşlarımın daha iyi yazdığı düşüncesi beni endişelendirir.
4. Yazdıklarımın beğenilmeyeceğini düşünürüm.
Toplam 26 maddeden oluşmaktadır.

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1=Hiç - 2=Nadiren - 3=Bazen - 4=Sık sık - 5=Herzaman
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekteki 14, 19, 20 ve 26. maddeler ters değerlendirilmelidir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçme aracı ortalama üzerinden değerlendirilmektedir.

Geçerlik: 

Oluşturulan maddeler için Bursa Uludağ ve Fırat üniversitelerinde Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde görev yapan 5 öğretim üyesinden görüş alınmıştır. Ayrıca Elazığ il merkezinde görev yapan 5 Türkçe öğretmeninden görüş alınmıştır. Uzman görüşleri ışığında bazı maddeler çıkarılırken bazıları üzerinde değişiklikler yapılarak 57 maddelik bir taslak ölçek oluşturulmuştur. Yapılan test-tekrar test analizi sonucunda ölçeğin iç tutarlılık katsayısı “.88” (iyi düzeyde güvenilir) olarak bulunmuş ve bu değerin “.01” düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin geneli için Crombach's Alpha değeri .89 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin bir, iki ve üçüncü boyutları için Crombach’s Alpha katsayıları sırasıyla .85, .84, .74 Spearman Brown güvenirlik katsayıları sırasıyla “.86, .85 ve .74” olarak, Guttman Split-Half güvenirlik katsayıları yine sırasıyla “.85, .84 ve .74” olarak hesaplanmış ve ölçeğin boyutlarının kendi arasında yeterli düzeyde güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Gerçekleştirilen DFA sonucunda yapı güvenirliğinin “.70”in üzerinde bulunması nedeniyle ölçeğin yeterli yapı güvenirliğine sahip olduğu söylenebilir.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi